Under de senaste veckorna har media uppmärksammat en dom i Solna där två nämndemän friat en anklagad hustrumisshandlare bland annat med motiveringen att han kommer från en bra familj. SVT beskriver händelsen:

Solna tingsrätt friade en man som åtalats för misshandel av sin fru – med hänvisning bland annat till att han var från en god familj, till skillnad från kvinnans familj. […] Efter att domen kritiserats rejält under helgen agerar nu lagmannen i Solna tingsrätt, Lena Egelin. Hon uppger för SVT Nyheter att hon har startat ett ärende kring fallet och har kallat till sig nämndemännen och ska träffa dem på torsdag. […] Hon menar att det främst är uttalandet om att mannen är från ”en god familj” och att kvinnan inte är det, som gör att hon kallat till sig nämndemännen.

Delar av media har kallat detta för en ”shariadom”, därför att nämndemännen angett att mannen kommer från en bra familj. Man vill alltså göra gällande att den islamiska lagen tillämpas olika beroende på vilken familj man tillhör, och att detta är vad som skett i Solna-fallet.

På GP:s ledarsida står det bland annat:

Den så kallade shariadomen i Solna tingsrätt som ledde till Centerns uteslutning av Ebtisam Aldebe aktualiserar kravet på alla partier att ta avstånd från den politiska ideologin islamism.

Vi vill klargöra: i islam gäller lagen för alla, oavsett familjebakgrund. Man får inte ett lindrigare straff bara därför att man kommer från en fin familj. Ett sådant förfaringssätt är inte i enlighet med sharia. Beviset för detta är profeten Muhammeds  egna ord:

Det som ledde till de förgångna folkens undergång var att ifall någon från en fin familj gjorde sig skyldig till stöld så hade man överseende med brottet, men om en fattig person stal något, då straffade man honom. [Bukhari]

I samma återberättelse nämner Profeten dessutom att även om hans egen dotter stal något så skulle hon straffas precis som vilken annan person som helst.

Så lågt har man alltså sjunkit i media, där en dom som strider mot allt som den islamiska lagen står för beskrivs som ”shariadomen”. Detta säger allt om medias kunskap om islam, för att inte tala om förutfattade meningar om muslimer.


Källor:
SVT
GP