Det finns tydliga bevis från den ädla Koranen och Profetens sunnah om att de troende kommer att få se Allah den Härlige, i Paradiset. De icke-troende kommer att hindras från denna välsignelse och får aldrig denna möjlighet och få se sin Skapare.

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd. [Koranen 83:15]

Flera hadither har återberättats som bekräftar att de troende kommer att se deras Herre i Paradiset. Dessutom bekräftar Koranen det när Allah säger:

Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre – medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten – de grubblar över det lidande som väntar dem. [Koranen 75:22-23]

Och när Han säger:

[När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem]. [Koranen 83:23]

I en återberättelse från profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – uppges det:

Ni kommer sannerligen att se er Herre på Återuppståndelsens Dag, precis som ni ser månen en natt när den är full… ni kommer inte att ha några problem att se det. [al-Bukhari och Muslim]

På vilket sätt de kommer att se Honom känner vi inte till, även om det är sant, för viloplatsen i det Nästkommande kan inte jämföras med livet i denna världen och det okända kan heller inte jämföras med det som är känt. Det som är en skyldighet för oss är att tala om det som vi känner till.

Det finns ingen människa som har fått se Allah i den här världen. Om detta kan man läsa om i Koranen då profeten Moses och hans önskemål att få se Allah:

Och när Moses kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” [Gud] sade: ”Du kan inte se Mig; men se på berget – om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.” Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Moses föll medvetslös till marken. Men när han kom till sina sinnen sade han: ”Stor är Du i Din härlighet! Jag vänder tillbaka till Dig i djup ånger och jag är den förste att tro på Dig. [Koranen 7: 143]


Källa: al-ibadah.com