Vi skrev förra veckan om en värdefull serie om Profeten Muhammeds  ﷺ liv framförd av Shaykh Yasir Qadhi. Det passar sig då väldigt väl denna gång att presentera en av Yasir Qadhis Ramadanserier som handlar om Allahs fullkomliga och vackra Namn och attribut! Att som muslim lära känna sin Skapare genom Hans Namn och Attribut för att på så vis komma närmare Honom och lära känna Honom, är bland de allra viktigaste kunskaperna inom Islam.

Profeten Muhammed  ﷺ har informerat muslimerna förtjänsterna med att lära sig Allahs Namn, i följande hadith:

Återberättad av Abu Huraira: Profeten Muhammed ﷺsade, “Allah har nittionio namn, hundra minus ett, och den som lär sig dessa kommer att få inträda paradiset.” [Sahih al-Bukhari]

Allah säger i Koranen om sina vackra namn:

Till Allah hör de mest vackra av namn, så anropa Honom med dem. [Koranen, 7:180]

Han säger också:

Allah – det finns ingen gudom utom Honom. Till Honom hör de bästa av namn. [Koranen, 20:8]

Denna underbara serie går att lyssna på via youtube såväl som ljudtjänsten Soundcloud. Sistnämnde tjänsten kan även laddas ned som app så att man kan lyssna på vägen till arbetet eller varför inte under sitt träningspass! Båda länkarna finns nedan. Må Allah låta oss öka vår kunskap om Allah och därmed öka vår kärlek och Iman (tro) i Honom, amin.