The Indepedent  rapporterar att polisen i Skottland förra året gick ut med att slöja (hijab) hädanefter kommer att vara en del av deras officiella uniform för att på så vis försöka skapa en mer mångfaldig polisstyrka.

Detta tror vi kommer uppmuntra fler muslimska kvinnor, som kanske tidigare inte såg polisyrket som ett karriärval, att söka hit.

Tidigare kunde muslimska poliskonstaplar i Skottland bära slöja först efter att de fått godkännande av polisledningen.

Metropolitanpolisen introducerade hijab som en frivillig del av polisstyrkans officiella uniform redan år 2001 för att på liknande sätt skapa mångfald inom polisbemanningen. I ett uttalande säger chefskonstapel Phil Gormley:

Det glädjer mig att kunna tillkännage denna nyhet, och jag välkomnar stöd från såväl det muslimska som det bredare samhället, och även poliskonstaplar samt övrig personal.
Precis som alla andra arbetsgivare, speciellt i den offentliga sektorn, strävar vi mot att vara representativa för samhället som vi tjänar. Jag hoppas att detta tillägg till vårt uniformstillval ska bidra till att vår personal blir mer mångsidig och bidrar till nya livserfarenheter bland Skottlandspolisen.

Utlåtandet välkomnades av The Scottish Police Muslim Association (SPMA),  en grupp som syftar till att bygga broar mellan de muslimska samfunden i Skottland och polisen. Fahad Bashir, ordförande för SPMA, säger:

Detta är ett positivt steg i rätt riktning och jag är glad över att Skottlandspolisen tar ett produktivt steg för att säkerställa att vår organisation anses vara inkluderande och representerar den mångfald av människor som vi betjänar runtom i landet. Utan tvekan kommer detta uppmuntra fler kvinnor bland muslimer och andra etniska minoriteter att söka sig till Skottlandspolisen.

Vidare säger Skottlandspolisen på sin hemsida att polisen nu har byggt upp ett starkt partnerskap med lokalbefolkningen från alla trossamfund och uppmuntrar fler kvinnor med invandrarbakgrund och andra etniska minoriteter att ta värvning.


Källor:
Independent.co.uk
Scotland.police.uk