Sverige är idag ett mångkulturellt land där människor härstammar från olika delar av världen, andra kulturella och religiösa bakgrund. Detta medför både utmaningar men också möjligheter, bland utmaningarna är den ekonomiska frågan som så ofta är uppe på tapeten.

Ett av de största hindren för nya medborgare att komma in i samhället till fullo är den socioekonomiska situationen. Många av dessa har en låg socioekonomisk status, däribland muslimer. De som ”sticker ut” från mängden och tillhör skaran med högre ekonomisk status når ändå inte toppen då det rådande ekonomiska systemet inte är kompatibel med gruppens moraliska värderingar.

Exempelvis: en muslimsk företagare vill expandera och utöka sin verksamhet, men för att detta ska vara genomförbart behövs ett banklån. I banklånet ingår ränta som är en del av de restriktioner som finns mot riba. Restriktioner mot riba innebär i kort förbud mot orättvisa ekonomiska transaktioner. En princip är att man inte får tjäna pengar på pengar, d.v.s. man får inte ta ut ränta på lån som i fallet med banklånet ovan. Företagaren måste således välja mellan sin affärsverksamhet och sina värderingar, så ska det inte behöva vara i dagens Sverige! Detta är bara ett av många exempel av potential som inte förverkligas på grund av restriktionerna i dagens ekonomiska system.

Vi på Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) anser att det ska finnas en alternativ ekonomisk sektor som välkomnar alla människor att delta i den svenska ekonomin, utan att äventyra dess moraliska värderingar. Därför har SME tagits fram för att täcka de många behoven som finns i Sverige.

SME är en ekonomisk förening vars syfte är att etablera en paraplyorganisation för att lansera ut affärsidéer och projekt. Organisationen skall främja medlemmar, investerare och entreprenörer. SME skall ta fram och utveckla idéer, göra genomförbarhetsstudier, utveckla finansierings- och investeringsmodeller för både stora som små investerare. Möjligheten att söka medel genom crowdfunding kommer också att öppnas upp för entreprenörer. Allt i enlighet med islamiska värderingar, myndigheters regler och i dialog med jurister och andra experter inom respektive relevanta områden. SME skall även hålla konferenser, föreläsningar och workshops för att främja entreprenörskap.

Vilka är vi?

Vi är en grupp bestående av ingenjörer, jurister, ekonomer, samhällsplanerare, socionomer, entreprenörer m.m. från olika delar av vårt avlånga land. Många olika kompetenser men alla mot samma mål!

Mer om detta finns på vår hemsida www.smegroup.se, uppdateringar görs kontinuerligt i samband med utveckling av våra projekt. Organisationen har även som mål att ta ett samhällsansvar genom att skänka en del av sina vinster till välgörenhetsorganisationer. Syftet är att minska klyftorna i samhället och underlätta för de samhällsgrupper som av olika anledningar inte kan komma fram under rådande ekonomiska system. Vi vill erbjuda ett alternativ för alla att bli ekonomiskt aktiva och stärka den socioekonomiska statusen i Sverige, genom ribafri finansiering/investering.