I stunder när man står inför viktiga och svåra, kanske livsavgörande beslut, och har svårt att välja väg, kan man rådfråga Gud om vägledning genom en speciell bön kallad al-Istikharah.[1]

Gud ger dig vägledning och hjälp genom salat al-Istikharah med beslut i alla svåra frågor vare sig det gäller utbildning, flytt, arbete eller giftermål. Istikharah-bönen är sunnah när man är bekymrad över något och det inte är klart för en om det är bäst att göra det eller inte.

Följeslagaren Jabir Ibn Abdullah (må Allah vare nöjd med honom) berättade :

Profeten ﷺ  lärde oss att i alla frågor be om vägledning, precis som han lärde oss ett kapitel ur Koranen. Han ﷺ  sade: Låt den av er som är i färd med att företa sig något förrätta två rakaat frivillig bön och efter det läsa följande bön:

O Gud, genom Ditt vetande söker jag Ditt råd och genom Din makt söker jag styrka och jag ber dig från din outsägliga välvilja, ty sannerligen har Du förmågan som inte jag har och sannerligen vet Du det jag inte vet och Du har kunskapen om det osedda. O Gud, om detta (här nämner den bedjande vad saken gäller) är bra för mig i förhållande till min religion, mitt liv och mitt öde, bestäm och möjliggör det då för mig och välsigna mig med det; men om detta är dåligt för mig i förhållande till min religion, mitt liv och mitt öde, avlägsna det då från mig och avlägsna mig från det och bestäm för mig det som är gott var det än är och gör mig nöjd med det.

Möjligheten till denna vägledning från Gud, den allvetande, är en härlig nåd. Som återigen visar hur barmhärtig Skaparen är mot sina tjänare. Den som söker vägledning från sin Skapare och sedan rådgör med sina bröder och systrar i tron och sedan står fast vid sitt beslut behöver inte ångra sig, Gud säger i den ädla Koranen:

Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din tillit till Gud.

[Koranen 3:159]

Nedan kan man lyssna och memorera denna du’a. Uppläsning av shaykh Mishary al-Afasy.


[1] Hadithen om Salat al-Istikhara har rapporterats i Sahih al-Bukhari.

Källa:
Boken ”Uppbyggelse av muslimen med hjälp av åminnelse, åkallan och bön från Koran och Sunna”, av: Saee’d Ibn Ali Ibn Wahf al-Qahtaani, utgiven av: Alrisalah Skandinaviska Stiftelse.