Välgörenhetsorganisationen Muslim Aid i England har etablerat en stor satsning på vattenreningsverk i Gaza i Palestina, för att förse dess invånare med rent vatten. Då vattnet i området är till 96% kontaminerat, är behovet större än någonsin! Det bästa med detta projekt är att man siktar på en mer långsiktig och hållbar lösning än att helt enkelt bara skicka ut renat vatten till folket.

Grunden till detta stora problem har att göra med blockaden som infördes av Israel och som pågått i tio år, vilket har haft en stor inverkan på Gazas infrastruktur. Gazas vattenförsörjning har blivit förorenat och en bränslekris har inneburit att el-kraftverket som försörjer hela området med elektricitet inte alltid är i funktion. Så elektriciteten stängs regelbundet av för de ca 2 miljoner invånarna i området. 

Tyvärr har förorenat vatten resulterat i ökat antal diarréfall bland barn under tre år. Det har också haft en negativ inverkan på hälsan, särskilt på barn och gravida med risk för njure- och urinvägssjukdomar.

Det finns många internationella organisationer som försöker lätta vattenkrisen genom att installera vattenreningsaggregat och medan de fungerar bra när det finns el, när det är strömavbrott blir de icke-operativa.

För att lösa detta problem har brittiska välgörenhetsorganisationen Muslim Aid samarbetat med en palestinsk partner för att komma fram till en unik soldriven lösning.

Vattenreningsverket använder en avsaltningsprocess för att extrahera skadliga ämnen från vattnet. Vattenresningsstationerna använder en destilleringsprocess som filtrerar bort alla skadliga ämnen från vattnet.

vattenreningsstation

En vattenreningsstation installerad vid en skola i Gaza.

För att slippa elavbrott finns solpaneler installerade på tak som nyttjar solenergi för att hålla stationerna funktionella.

Deras mål är att installera 51 solkraftsförsörjda vattenreningsstationer runtom Gazaremsan och de har redan hunnit installera några med hjälp av generösa donationer.

vattenreningsstationen

Palestinska barn dricker vatten från vattenreningsstationen installerad vid en skola i Gaza.

Muslim Aid driver för närvarande kampanjer för att samla in pengar till 51 vattenreningsstationer. Fem stationer kommer att rena runt 25 000 liter rent vatten per dag. Detta kommer att ge rent dricksvatten för upp till 3 750 människor per dag. Ilmfeed har lagt upp en  crowdfunding -sida för insamling till ändamålet och vi uppmanar våra läsare att donera det man kan.

5 stationer renar ungefär 25000 liter vatten per dag. Detta förser säkert dricksvatten till uppemot 3750 människor per dag.

Klicka här för att donera

Att förse med vatten är en av de bästa formerna av välgörenhet

Sa’d ibn Ubadah (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade : Jag sade, “O Allahs sändebud, min mor has avlidit. Ska jag ge  välgörenhet på hennes vägnar?”  Profeten, sade “Ja.”  Jag sade, “Vilken välgörenhet är den bästa?”  Profeten sade, “Vatten att dricka.”  [ Sunan al-Nasā’ī 3664, Hasan (god) enligt Al-Albani]

Klicka på denna länk för att donera till Muslim Aid och nyttja de sista 10 dagarna av Ramadan till fullo! Låt oss tillsammans försöka göra livet bättre för våra bröder och systrar i Gaza. Glöm ej ta med dem i era böner och åkallan på nätterna av de sista 10 dagarna av Ramadan.


Källor:

Ilmfeed
UNRWA