Vi upplever under dessa dagar ledigheter och sommarlov. Många av oss har väntat på denna tid för avkoppling och kommer då att resa och ta emot besök av nära och kära. Nedan listar vi några viktiga råd och tips att tänka på som muslim:

1. Att under resan reflektera över skapelsens storverk vilket ökar din tro på din Herre och ökar förståelsen kring att detta universum har en Planerare och en Skapare, Han är ensam utan like och att ingen har rätt att dyrkas utom Honom. När du sen ser allt detta underbara verk av den Allsmäktige Skaparen bör du ägna dem din tanke och tacka Honom för allt. Allah säger i Koranen:

Allahs verk, som i allt är fullkomligt! – Han är väl underrättad om vad ni gör.

[Koranen 27: 88]

2. Den bästa resan är den som tjänar Allah, den Barmhärtige. Låt dina resor bestå av lydnad till Allah genom att besöka de heliga platserna i Mecka och Madina eller besöka släkt och vänner. En resa kan även göras av ekonomiska skäl eller vara affärsinriktad. Vilket det än må vara så har resor positiva effekter som stärker muslimens tro och tar bort oro och bekymmer.

Resor kan också leda till ökad kunskap, bättre personlighet eller mer förmögenhet. Det är en plikt för oss muslimer att ta Profeten ﷺ som exempel. När han begav sig på en resa så gjorde han det i början av dagen och helst en torsdag. Han gav också befallning om att utse en ledare när man är tre eller fler resande i gruppen och avrådde från att resa ensam.

Det är rekommenderad för den resande att be för den permanent bosatte genom att säga:

Jag anförtror dig till Gud, vars tillsyn är aldrig missriktad.

[Ahmad & Sahih Ibn Maja]

3. Att vara en kallare till det goda med sina ord och beteende. Att påbjuda det goda och förbjuda det onda var man än är. Genom detta kommer du att göra din resa till gudsdyrkan och du kommer att belönas av Allah.

4. Att komma ihåg de lärdas besvärliga resor förr i tiden för att samla kunskap och bevara religionen för att sen förmedla den till oss. De gav oss de bästa exemplen i uthållighet vid sökandet av kunskap och att ägna tid åt att sprida islam. Må Allah förbarma sig över dem.

5. Sist och inte minst, att föräldrar är medvetna om att deras barn kommer ha mycket fritid under lovet. Därför måste du som förälder planera och ta hand om barnen för att inte gå miste om dyrbara tid och låta den rinna ut i sanden eller spendera den på synder och villfarelse.

TROENDE! Skydda er och er familj mot den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Allah, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.

[Koranen 66: 6]

Vi på muslimer.se önskar alla skönt sommarlov och en trevlig semester.


Källa:

http://saaid.net/mktarat/egazh/40.htm