Medan Sverige tampas med Svenska simförbundets ordförande och likatänkande som tycker sig tro att en bild på en flicka i hijab uppmuntrar till ”hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och hedersvåld” – har vår avlägsne granne England gått en helt annan riktning till mötes. Vid Brunel University i London har man nämligen i motsats låtit uppmuntra muslimska tjejer till att delta mer i idrottsaktiviteter genom att introducera Hijab (slöja) i idrotts- och simundervisningen. Det uppdagades efter undersökningar gjorda av Sports England år 2017 att endast 18% av muslimska kvinnor deltar i vanliga sporter, gentemot 30% av den totala brittiska kvinnliga populationen.  Den av BBC intervjuade ordförande för studentföreningen, Ranjeet Rathore, kommenterar det så här:

Muslimska kvinnor ägnade självklart tid åt sport på egen hand och på sin fritid, men däremot fanns inget större intresse för tävlingssporter eller att använda sport som ett socialt verktyg för att bli mer aktiv.

Vissa sportklädesmärken har tidigare introducerat olika slags sport-hijab. Men Brunel universitet levererar sina hijabs direkt till de studenter som önskar använda dem. Brunel universitet har förhoppningar om att andra universitet också följer deras linje och introducerar deras egna design, för att i ännu större utsträckning uppmuntra till delaktighet hos muslimska kvinnor inom sport och simning.

Rathore berättade vidare:

Det har nu dykt upp andra universitet som vill samarbeta med oss. Som vill ta provplagg från oss och som vill göra sina egna hijabs -vilket är jättegoda nyheter!

Så när vi hör dessa goda nyheter från England, kan man istället för att jämra sig över den okunnighet och intolerans som ligger till grund för uttalandena från SSF:s ordförande, betrakta denna nyhet som ett tecken på var vi förhoppningsvis kommer befinna oss om ett par år. När Sveriges befolkning i stort också börjar inse att muslimer är en del av dagens svenska samhälle och kommer så vara i framtiden – Insha-Allah.


Källor:

BBC
Nyheteridag.se