Inom vissa islamfientliga kretsar påstås det att islam godkänner våldtäkt eller sexuella trakasserier om kvinnan ifråga är lättklädd. SD-toppen Linus Bylund har exempelvis påstått att våldtäkt är en ”islamisk straffmetod” föreskriven i Koranen, vilket självklart inte stämmer. Detta har dementerats av exempelvis islamologen Jan Hjärpe:

Det står inget sådant i Koranen. Det är en myt, närmast som en fabel som uppstod på medeltiden.

Så låt oss då se vad Koranen säger om saken. Hur bör en man reagera om han ser en lättklädd kvinna? Här är svaret:

Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. [Koranen 24:30]

Det kanske vore på sin plats att istället diskutera det som förmodligen är den riktiga boven i dramat: alkohol och droger. Hur ofta har förövarna som gjort sig skyldiga till våldtäkt och annan form av våld mot kvinnor varit alkohol- eller drogpåverkade? Och hur ofta har inte förövaren bjudit offret på alkohol för att försätta henne i en utsatt position? Men nej, eftersom alkohol betraktas som en oumbärlig del av samhälls- och kulturlivet tar man inte ens upp detta som en faktor och ägnar sig istället åt mytbildning.

Vi har tidigare bemött en liknande problematik i denna artikel.


Källa: BLT