I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Säg: Han är Gud – En.
Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilka alla beror.
Han har inte avlat och inte blivit avlad.
Och ingen finns som kan liknas vi Honom.
[Koranen 112:1-4]

Surah al-Ikhlas (kapitlet Uppriktigheten) har en särskild ställning i islam, med många förnäma välsignelser, trots att den är kort. Koranen behandlar i allmänhet tre olika teman: Gudomliga namn och attribut, löften och varningar (om belöning och straff), samt lagar och regler. Detta kapitel behandlar Guds namn och attribut och berör således en tredjedel av hela Koranen. I Sahih al-Bukhari återberättas från Abu Said att Allahs Sändebud  frågade sina kompanjoner:

Kan någon av er recitera en tredjedel av Koranen under en natt? Det här var någonting väldigt svårt för dem, så de svarade: ”Vem av oss skulle kunna göra detta, åh Allahs Sändebud? ”Han svarade, ”Han är Gud – En” (surah al-Ikhlas) är en tredjedel av Koranen.

Abu Hurayrah berättade att Allahs Sändebud sade:

Samla er, för jag ska recitera för er en tredjedel av Koranen. Så de som kunde kom till samlingen och därefter kom Profeten ut och läste ” Säg, Han är Gud – En ”. Sedan gick han in. De frågade varandra: ”Det kanske har kommit nyheter från himlen och det är därför som han gått in.” Efter ett tag kom Allahs Sändebud ut och sa: ”Jag berättade för er att jag skulle recitera en tredjedel av Koranen. Sannerligen så är det en tredjedel av Koranen.” [Muslim]

Observera att det inte betyder att recitationen av kapitlet är liktydigt som att läsa en tredjedel av Koranen, utan belöningen är densamma. Detta innebär att om man läser den tre gånger så är belöningen som att du läst hela Koranen. Allahs generositet mot den muslimska nationen är enorm! Han har välsignat oss och skänker oss stora belöningar för små ansträngningar. Detta ska motivera oss till att dyrka Allah och göra fler goda gärningar.

Profeten frågade en av sina följeslagare:

Vad får dig att hålla fast vid recitation av detta kapitel i varje bön? Han svarade, ”Jag älskar den verkligen!” Profeten sade då: ”Din kärlek för den kommer att vara anledningen till att du träder in i Paradiset.” [Al-Bukhari]

Må Allah öka vår kärlek till detta kapitel och skänka oss uppriktighet i våra tal och handlingar, amin!


Källa: Islam-QA