Surat al-Faatiha som uppenbarades under Mecka-perioden. Den innehåller 7 verser och är speciellt viktig eftersom den inleder varje avsnitt (raka’a) i bönen. Den som ber fem gånger om dagen reciterar därför suran minst 17 gånger per dag.

De 114 surorna (kapitlen) i Koranen är i stort sett indelade så att de längsta kommer först och de kortaste sist. Al-Faatiha är undantagen denna regel då den är bland dem kortaste suran och inleder Koranen. Suran kallas även bland annat Fātihat al-Kitāb (”Ingressen till Skriften”) och Umm al-Kitāb (”Skriftens moder”).

Här följer en video med svenska betydelsen.