I och med coronautbrottet tycks allt fler vilja skriva testamenten. Flera advokatbyråer SVT pratat med upplever en stor ökning av antalet testamentesärenden i Sverige. Allt fler yngre människor upprättar testamente och det är en god idé och även i enlighet med islamiska principer att skriva ett testamente.

Rekommendationen av att skriva ett testamente kan hittas i den ädla Profetens Sunnah. Han (Allahs frid och välsignelse vare över honom) sade:

Det är inte passande för en muslim som har något att inkludera i ett testamente, att han förblir i två nätter, förutom att hans testamente är skrivet och finns med honom. [Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim]

Ibn ’Umar (må Allah vare nöjd med honom) sade: ”Inte en enda natt har passerat mig sedan jag hörde Allahs Budbärare säga detta förutom att jag hade mitt testamente med mig.”

Personen som vill skriva ett testamente bör göra följande:

  • Att inkludera i testamentet de släktingar som inte skall ärva från honom.
  • Att han bara efterlämnar en tredjedel av sin förmögenhet eller mindre i hans testamente. Det är inte tillåtet att lämna efter sig mer än så.
  • Han skall ha som vittnen två rättvisa muslimer.
  • Vad angår efterlämnande i testamentet är arvtagare inte tillåtna.
  • Det är även förbjudet att använda testamentet i syfte att skada eller förtrycka någon, såsom att föredra vissa släktingar framför andra.
  • Då många muslimer idag fallit i olika typer av innovationer i religionen i vår tid, särskilt med hänsyn till begravningar, är det en plikt över muslimen att i sitt testamente inkludera att förberedelse samt genomförande av begravningen ska ske i enlighet med den autentiska sunnan.

Vill man utöver den arvsdelning som finns stadgad i islam testamentera bort något av sin egendom ser man till att få detta nedtecknat och bevittnat av två vittnen. Högst en tredjedel av ens egendom kan testamenteras bort och mottagaren kan inte vara en arvinge.

Ladda ner mallen nedan för att dokumentera ditt eget testamente:

Testamentet på svenska


Källa: Boken ”Death”, av Shaykh Ali Hasan Abdul-Hamid.