Det har nu gått snart tre år sedan IS belägrade Mosul i Irak och deklarerade sitt självstyre, i juni 2014.

För er som återvänt till Sverige från kriget i Syrien och Irak – har ni säkerligen sett och upplevt de grymheter som IS gjort sig kända för.

Det är viktigt att ni ser detta återvändande som en chans att förbättra ert tillstånd och göra goda islamiska handlingar – för vilka Allah har skapat människan. Allah säger:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig

Koranen 51:56

De övergrepp IS har begått mot civilbefolkningen och sina fångar är oacceptabla.

Deras ideologi baseras på al-Khawaridj (de utträdande) och vår ädle profet varnade för denna destruktiva grupp redan på sin tid.

De tränger igenom islam liksom pilen tränger igenom bytet. När pilen träffar bytet tränger den igenom det snabbt, på så vis tränger de ut ur islam.

Sahih Muslim.

Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah sade angående khawaridj:

Det är inte tillåtet att bannlysa en muslim på grund av hans syndiga handlingar… Den Kharijditiska sekten var först med att förklara muslimer som otrogna på grund av sina synder, och de förklarades som otrogna då de skilde sig från dem i deras innovationer, och de gjorde lagligt att spilla blod och beslagtagande av rikedomar. Detta är innovatörernas tillvägagångssätt, de konstruerar någon religiös innovation och sedan bannlyser alla som inte håller med dem. Folket av Sunnah följer istället Boken och Sunnan och de lyder Gud och Hans Sändebud och följer sanningen. De förbarmar sig över skapelsen. [1]

Utöver detta har nutidens lärde fördömt terrorhandlingar såsom bombdåden och massmorden i Frankrike, som inte bara skadar icke-muslimer och sprider skräck, utan också skadar förtroendet för muslimerna som lever i dessa länder. Muslimernas och Islams rykte är sargat och skadat och för att reparera det krävs utbildning och åratal av goda förbindelser med invånare i icke-muslimska länder. För varje nytt terrordåd utförda av muslimer, svärtas muslimernas rykte allt mer. Den alltmer ökande högerpopulismen i väst är delvis en konsekvens av de senare årens attentat och våldsdåd med islamiska förtecken.

Shaikh Abdulaziz Aal-Ashaikh, stormuftin i Saudiarabien och ordförande för kommittén för islamisk forskning och fatawa, sade i  ett uttalande:

Den senaste tidens utveckling i USA, inklusive flygplanskapningar, terrorisering av oskyldiga människor och blodsutgjutelse, utgör en form av orättvisa som inte tolereras av islam. De är att betrakta som grova brott och syndiga handlingar. En muslim som känner till sin religion och som följer den heliga Koranen och Profeten Muhammeds Sunnah kommer aldrig att engagera sig i sådana handlingar, eftersom de kommer att åberopa Guds den Allsmäktiges vrede och leda till skada och korruption på jorden.[2]

Shaykh Muhammed Salih al-’Uthaymin  sade beträffande terrorhandlingar:

Från de onda konsekvenserna av bombningar är att islams anseende vanäras. Islams motståndare utnyttjar tillfället för att kritisera islam och fördriva människor bort från den. Ändock är islam helt fritt från dessa förbrytelser. [3]

För att kunna resa sig ur askan och börja leva ett sunt muslimskt liv, är det nu angeläget att först och främst vara hoppfull till Allah den Högste att Han underlättar er situation och ingjuter tålamod i era hjärtan. Sedan att ni söker kunskap om er underbara religion och tar era frågor till de islamiska lärde för att vara på det klara med vilken väg ni väljer. Ännu har ni med Allahs vilja, en ljus framtid till mötes och många goda handlingar kvar att förrätta, för att med dem uppfylla Guds vilja att dyrka och tjäna Honom på islams sanna väg.  Må Allah förlåta era synder och fylla era hjärtan med godhet och framtidstro.

Källor:
[1] Majmū’ al-Fatāwá 1/278.
[2] http://web.archive.org/web/20011009024647/ http://www.saudiembassy.net/press_release/01-spa/09-15-Islam.htm
[3] At-Taḥdhīr min al-Taṣarru’ fī al-Takfīr av Muḥammad al-‘Uraynī.