Det 14:e Islamiska samarbetsorganisationens toppmöte i Mecka sammanfaller med att organisationen firar sitt 50 årsjubileum. Toppmötet har slogan ”Hand i hand för framtiden”. Representanter från medlemsstater samlas för att diskutera de utmaningar som muslimska länder står inför. De kommer även diskutera islamisk solidaritet och gemensam handling i flera viktiga frågor.

Islamiska samarbetsorganisationen är ett samarbetsorgan för muslimska stater och den näst största organisationen efter FN. Initiativet till organisationen togs år 1969 vid ett toppmöte i Rabat, Marocko. Organisationen har 57 medlemmar och anslutna. Verksamheten består av toppmöten för statscheferna och ofta förekommande fackministermöten. Ett permanent sekretariat finns i Jeddah, Saudiarabien.

Organisationen representerar den muslimska världens kollektiva röst och syftar till att skydda och uttrycka sina intressen till stöd för internationell fred och harmoni och att främja relationerna mellan världens olika folk. Inom dess ram har andra samarbetsorgan skapats, till exempel Islamiska utvecklingsbanken. Den fungerar också som forum för medling i konflikter i den muslimska världen.

Organisationen är aktiv i flera länder med olika uppdrag. Här nedan kan du ta del av en film om den muslimska minoriteten Rohingyas lidande i Myanmar, en fortsatt tragedi, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ofattbar humanitär lidande.


Källor:
Oic.org
Wikipedia