De två muslimska studenterna, Theeb Al-Yami (27 år) och Jaser Al-Rakah (25 år) från Saudiarabien fann en mamma i panik när hennes barn drogs med strömmen i  Chicopee floden i Massachussets, USA. Theeb och Jaser hoppade i för att rädda barnen, ett uppdrag som de lyckligtvis lyckades med. De fick dock sorgligt nog betala med sina egna liv då strömmen blev för stark för dem. Deras kroppar kunde sedan hittas på fredagen respektive måndagen därefter.

Theebs bror uttalade sig i en saudisk tidning och sade att ”amerikansk media pratar om dem som hjältar” och att hans bror Theeb och kusin Jaser var ute på picknick när de lade märke till den panikslagne mamman. Paniken som mamman kände för sina barns liv kunde avvärjas tack vare dessa två studenter.

Theeb studerade till civilingenjör på Hartford universitetet och även kusinen Jaser studerade till ingenjör men på Western New England universitetet. Hartford Universitetet gick ut med ett uttalande med anledning av denna händelse:

Vi sörjer den här fruktansvärda förlusten tillsammans. I dagarna som följer kommer vi att arbeta med Theebs familj för att fastställa hur man ska hedra hans minne på bästa sätt.

Många har blivit berörda av denna hjälteinsats, inklusive USA:s utrikesdepartement som meddelade följande:

USA uttrycker sina hjärtliga kondoleanser till Theeb Al-Yamis och Jaser Al-Rakahs familjer och vänner efter deras tragiska död i Massachussets. De unga männen drunknade i samband med att de modigt försökte rädda barnen i nöd… Deras hjältemod representerar det bästa med internationella studenter som berikar samhällen i USA.

Att dö genom såväl drunkning som på en fredag har stor betydelse i islam. Profeten Muhammad (ﷺ) sade:

Den som drunknar har dött som en martyr. [Sahih Muslim]

I en annan hadith sade profeten (ﷺ):

Ingen muslim dör under dagen på en fredag eller på fredagskväll förutom att Allah skyddar honom från gravens prövning. [al-Tirmidhi]

Theebs och Jasers räddningsinsats gav tyvärr en bitter eftersmak med tanke på deras slutliga öde. Vi kan däremot se det positiva som har kommit ur det med tanke på reaktionerna och vi hoppas att fler människor, muslimer som icke-muslimer följer deras exempel och förgyller världen med goda handlingar. Vi hoppas  även att ovanstående hadither appliceras på båda dessa hjältar. Må Allah vara nådig över de båda och ge de den bästa platsen i paradiset, amin!


Källa:
Ilmfeed.com