Det som händer i Palestina kallas ofta för en konflikt men det är ingen konflikt eftersom i en konflikt så har både parterna lika mycket ansvar men det vi ser i Palestina är en obalanserad maktförhållning. Det som händer i Palestina är en Apartheid, etnisk rensning och bosättningskolonialism och det kan knappast kallas för en konflikt. Men den så kallade ”konflikten” handlar om vem som har rätt till landområdet i Palestina. Judarna påstår att de för flera tusen år sedan hade haft judiska stater i detta område och att det därför tillhör de trots att palestinierna har bott där under längre period. Det kan till synes se ut som en enkel konflikt men det är en av världens svåraste konflikter eftersom den inte är bara politisk utan den har också historiska och religiösa skäl bakom sig.

Storbritannien erövrade Palestina år 1917, de lovade att judarna skulle få ett eget land i Palestina och gav många judar tillåtelse att flytta dit. Men år 1947 lämnade Storbritannien över Palestina till FN. FN bestämde då att landet skulle delas mellan Judarna och palestinierna. Palestinierna accepterade inte detta men trots det så grundade judarna staten Israel år 1948. Israel nöjde sig inte med den delen de fick av FN men de fortsatte erövra flera områden som tillhörde palestinierna och ockuperade allt fler områden så pass att många palestinier blev tvungna att fly. Israel fick stöd av USA och stöds av de än idag, därför har Israel kunnat ockupera så många områden med deras starka militära styrka.

Drivkraften bakom den judiska invasionen är också sionismen. Sionismen är en ideologi och en politisk rörelse som vill ha en judisk stat i Palestina. Och på grund av de historiska och religiösa skälen som vi nämnde innan så valde de Palestina. När FN delade upp landet gav de 55% av marken till judarna och 44% till palestinierna trots att 70% av landets befolkning var palestinier. Denna orättvisa fördelning accepterades inte av palestinierna och ledde till ett krig. I detta krig som förlorade 750 000 palestinier sina hem och palestinierna blev bortdriva av den israeliska militären i det som benämns som en etnisk rensning.

Detta har bara blivit värre och har lett till den senaste ”sammandrabbningen” i april 2021. Ett Israeliskt domstol beslutade att över 70 palestinier ska vräkas från sina hem i Sheikh Jarrah för att de anses bo på mark som historisk ägts av judar. Detta beslut ledde till många demonstrationer i Palestina och över hela världen. Den Israeliska polisen stormade också Al-Aqsa moskén vilket resulterade i att över 300 personer skadades men siffran bara stiger.  Hamas avfyrade raketer mot Israel och de svarade med att bomba hundratals palestinier och har förstört hundratals hus. Men skadan hos Israeliterna har varit väldigt liten eftersom de har ett väldigt avancerat luftförsvarssystem.

I detta ”konflikt” begås brott mot väldigt många mänskliga rättigheter och internationella lagar. Israel har blockerat Gazaremsan vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom blockeringen är ett kollektivt straff mot det palestinska folket och det i sig är också ett krigsbrott. På den ockuperade västbanken och i många andra områden utsätts palestinierna för husförstörelse, arresteringar, mord och våld men får aldrig någon rättvisa. Enligt FN är Israels ockupation av de palestinska områden ett brott och strider mot de internationella regler som gäller för en laglig ockupation. Men även de andra staterna har ett ansvar att ingripa när de regler som FN:s säkerhetsråd har satt upp och de internationella överenskommelserna inte följs. FN generalförsamling och säkerhetsråd har också tagit fram många resolutioner men Israel är idag det land som har struntat i att uppfylla flest FN resolutioner. De flesta resolutioner mot Israel blir också stoppade av USA genom sitt vetorätt.