Vad som förnöjer Gud är inte våra yttranden främst, utan våra innersta avsikter och handlingar när det kommer till att utföra Hans befallningar. När den viktigaste aspekten i våra liv blir att förnöja Gud, kommer Gud att göra allting underbart och lätt för oss som troende.

Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots. [Koranen 24:55]

Om du vill bli en framgångsrik och lycklig på jorden, då måste du undersöka dig själv noggrant och uppriktigt hela tiden. Varje gång du har något sorts problem i ditt liv – med pengar, hälsa, relationer, vilket problem som helst – måste du leta efter lärdomen i det. Så fort du förstår lärdomen i det, kommer allting att bli bra igen. Problemet kommer helt enkelt att försvinna, och ännu viktigare, Gud kommer att kompensera dig. Alla dåliga effekter från det förflutna kommer att utplånas. Om du är uppriktig kommer Gud att fullända din relation till Honom, genom att låta dig gå igenom olika test baserat på dina svagheter. Om du exempelvis tycker att någonting är viktigare än Gud kanske Han tar bort det från dig, för att testa dig.

Gud: Prioritet Nummer Ett

Den allra första prioriteten i varenda människas liv borde vara att förnöja Gud. Ingen och ingenting ska ha prioritet före Gud. Vad är den första prioriteringen i ditt liv? Är det att förnöja Gud? Du måste undersöka dig själv noggrant, och du måste korrigera dig själv omedelbart om du ser att dina prioriteringar är bakvända. Om du bestämmer dig för att förnöja Gud innan du förnöjer dina vänner, kommer Gud att ge dig dignitet och respekt bland dina vänner. Han kommer att göra så att de respekterar dig. Gud kontrollerar sinnena och hjärtat hos alla människor. Gud är den som gör att de älskar dig, hatar dig, eller respekterar dig.

När att förnöja Gud blir det allra viktigaste i ditt liv, kommer du att ha det mest värdefulla någon kan önska sig – Guds stöd. Men om du gör någonting annat viktigare än att förnöja Gud, kommer du att testas om och om igen. Om du inte förstår det efter alla dessa test, kommer du att förlora både i denna världen och i nästa liv.