Kärlek till rikedom är en medfödd mänsklig dragning och islam föreskriver för de troende att inte bli överdrivet fästa vid rikedom och att betala allmosa och välgörenhet för att rena sitt hjärta från självisk girighet.

Välgörenhet är inte specifikt för ramadan. Den är rekommenderad och föreskriven vid alla tidpunkter. Många väljer dock att betala allmosan och donera till välgörenhet under denna välsignade månad då det är en tidpunkt fylld med godhet och generositet.  Summan ges av de som har tillräckligt för att i första hand undanröja misär och lidande för fattiga och behövande, men också i andra syften:

  • Allmosan är en av islams grundpelare och att betala den är ett intensivt uttryck för sann dyrkan och fullständig underkastelse inför Gud.
  • Genom allmosa och välgörenhet förverkligas idén om social trygghet och relativ jämlikhet bland samhällets medlemmar. Pengar får inte bli en handelsvara som cirkulerar mellan de som lever i välstånd.
  • Att betala allmosa och välgörenhet ger sinnesro och känslor av kärleksfullhet. Människor är i allmänhet benägna att tycka om dem som gör någonting för dem och detta bidrar till samhällets gemenskap.
  • Brott som stöld, förskingring och rån tenderar att minska.
  • Att betala allmosa och välgörenhet är också att visa tacksamhet mot Gud som har skänkt sina välsignelser till oss.

Om ni visar tacksamhet skall jag sannerligen ge er mer

[Koranen 14:7]

Ni kan skicka era bidrag via Islamiskt Välgörenhetscenter som arbetar med att distribuera allmosor och donationer i Sverige.

För att räkna ut hur mycket du ska betala, använd denna tjänst:

Islamicfinder.org


Källa: Boken, Islams och trons pelare, av Muhammed Jamil Zeno