Ramadan är den månad då den muslimska nationen enas för att bli en kraft och en röst. Det är den månaden under året där alla uppvisar det bästa uppförandet framför Gud och för deras familjer, vänner och samhället i stort.

I den stora moskén i Mecka samlas över 600 000 fastande varje dag för att bryta fastan tillsammans i världens största måltid på samma gång. Den heliga staden fylls alltid med bedjande året runt. Besökarna ökar i antal under den välsignade månaden särskild under de tio sista nätterna av ramadan. På andra plats kommer Profetens moské i Medina och på tredje plats al-Aqsamoskén i Jerusalem.