Den stora Moskén i Djenne i Mali är världens största lerbyggnad och finns med i Unescos Världsarv sedan 1988.  Detta är en mycket älskad moské bland stadsborna och därför hjälper hela staden till en gång om året att lägga på ett färskt lager med lera på byggnaden innan det stora årliga skyfallet anländer. Detta är en spektakulär händelse som bara sker en gång årligen och som förenar stadsborna till ett gemensamt arbete med att skydda Allahs hus mot att raseras av regnmassorna.

Moskén byggdes i 1907 och nedan får man se händelsen, med hundratals personer som hjälps åt med det gemensamma arbetet. Hela samhället hjälper till, även kvinnor och flickor som hämtar vattnet till hålorna i god tid inför lerinpackningen medan män och pojkar genomför själva arbetet på byggnaden.