Med den populära och tillika framgångsrika videoplattformen Youtube har många dörrar öppnats för islam att spridas som religion. Det finns länder där islam är väldigt främmande och människor haft lite kontakt med muslimer och med hjälp av internet och plattformar som Youtube har muslimer världen över kunnat nå fram till dessa människor och väckt deras nyfikenhet.

Ett av dessa länder är Sydkorea där youtube och k-pop (koreansk pop) hör till populärkultur. Där har även ett större intresse för islam vuxit genom åren och folk har via kontakt med muslimer fått svar på frågan om meningen med livet. Islams universella budskap om Gudstro, monoteism och inre andlig frid, har lett till att vissa har tagit steget att bli muslim och tagit den islamiska vittnesbörden (Shahadah).

Broder Daud Kim är en av dessa som ägnat mycket tid som k-pop artist och youtuber i sökande efter sanningen. Han är mycket populär youtuber i Korea och i Asien i helhet. Hans kanal har 1,45 miljoner prenumeranter och hans videobloggar handlar om frågor som rör de flesta muslimer som lever i väst och icke-muslimska länder såsom tillgången till offentliga  böneplatser, halal-restauranger- och matbutiker. Intervjuer av icke-muslimer och deras uppfattningar om islam och hans egna personliga utveckling som muslim i ett icke-muslimskt land.

Det som är intressant är också att han kommer från ett land som varit mer eller mindre avskuret från islam, geografiskt och haft en kulturell fientlighet mot religionen via hatpropaganda. Det som är väldigt glädjande med Daud Kim är att hela hans intressanta resa till islam går att följa via hans kanal och nedan är videon där han genom en av de lokala moskéerna tog steget att äntligen bli muslim. All lov och pris tillhör Allah, Världarnas Herre!


Källa: themuslimvibe