Muslimer i tiden

Gratisböcker

Vi på muslimer.se har fått ett parti islamiska böcker som vi ger ut gratis mot fraktkostnaden. Böckerna som delas ut är följande och de skickas allihopa i ett paket:

1. Den sanna religionen, av Shaykh Abdur-Rahman bin Hammad al-Omar. Detta är en bok för den nya muslimen eller icke-muslimer. Den omfattar stora delar av Islams grunder och principer. Antal sidor: 96 sidor. Vikt: 112 gram. DenSannaReligionen
2. Detta lärde Muhammed,
av Abdul-rahim al-Fahim. Detta är en samling 200 hadither, uttalanden och göranden av profeten Muhammed. Antal sidor: 142 sidor. Vikt: 246 gram.
DettaLärdeMuhamed
3. Fatawa om Ramadan.
En samling fatawa (domar) inom olika frågor kring Ramadan, utfärdade av flera av nutidens största lärde, såsom Ibn ‘Uthaymin, Bin Baz och Salih Al-Fawzan. Antal sidor: 90 sidor. Vikt: 131 gram.

FatawaRamadan
4. Islam vid korsvägen,
av Muhammad Asad. En komparativ analys över muslimerna i väst och vikten av att hålla fast i det islamiska arvet bland dagens muslimer. Antal sidor:110 sidor. Vikt: 158 gram.
korsvagenf
Beställa gör du genom kontaktformuläret eller genom att klicka på denna kortlänk och sedan markera med ”Gratisböcker” i ämnesraden. Fyll i mottagarens postadress och invänta vårt svar. Givetvis kan man även skriva noteringar i meddelandefältet.
Efter inväntat svar kommer böckerna skickas och vara framme inom 1-3 dagar efter fraktbetalning. Obs! Endast ett paket skickas per person och beställning och böckerna är ej avsedda för kommersiellt bruk utan endast för privatbruk eller som gåva.