Donationer till välgörenhetsorganisationer har ökat i Sverige under flera år, med en extra stor ökning förra året. Särskilt det som kallas ”gåvor från allmänheten”. Det visar statistik från Svensk Insamlingskontroll. Prognosen säger att det ska fortsätta öka.

En av de organisationer som verkar för barns bästa är Majblomman som startades 1907 av sjuksköterskan Beda Hallberg i Göteborg. Hennes mål var att hjälpa utsatta barn genom att engagera andra barn i skolan för att ställa upp och hjälpa till under en kort period av året. Med dessa grundinsatser startade verksamheten och har varit aktiv tills idag.

Majblommans insamling är kul och enkel! Samtidigt är barn med och hjälper andra barn som har det svårt i orten där de bor. Insamlingen i år började 12:e april. Vi har träffat paret Andersson som regelbundet  köper Majblomman. Denna gång från Rayan Hassan som är försäljare utanför Ica Maxi i Örebro.


Källor:
Sverigesradio.se
Omvarlden.se