Koranbrännarna har ett syfte: att så splittring. Men hatpredikanterna har också omedvetet skapat mer intresse för Koranen bland svenskar än någonsin i modern historia. Att låta krisen öka klyftorna är en gåva extremhögern inte förtjänar, skriver Mohammad Abdulkarim al-Issa, generalsekreterare för samarbetsorganisationen Muslim World League.

Svenska muslimer kan dra nytta av det intresse som extremhögern omedvetet har skapat genom att nå ut till sina landsmän, hålla öppet hus i moskéer, skapa webbinnehåll för att förklara hur Koranen påverkar vanliga muslimers värderingar, eller till och med helt enkelt prata med sina grannar om vad Koranen betyder för dem.

Det råder också delade meningar i Sverige om var gränsen för hatpropaganda ska dras, och de flesta svenskar motsätter sig offentliga bränningar av religiösa texter, enligt flera undersökningar. Det är av yttersta vikt att svenska myndigheter skyddar muslimers rättigheter och säkerställer att hatbrott hindras. Många experter höjer röster nu för att få bukt med normalisering av hatbrott mot muslimer. Dessa händelser skadar inte bara Sveriges muslimska befolkning utan även landets anseende i världen.

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förhindra skändning av religiösa skrifter, oavsett metod, så de ansvariga kan ställas till svars?! Nu när Danmark har förslag på förbud så tycker Anders Lindberg med flera experter och politiker det är hög tid att inkludera ett förbud mot att bränna religiösa skrifter i lagen om hets mot folkgrupp i Sverige.


Källor:
”Svenskar och muslimer får inte gå i koranbrännarnas fälla” – DN.se
Ledarskribenten: Sveriges linje om koranbränningarna är absurd | SVT Nyheter