Behovet av att muslimer kan samlas under fredagsbönen & andra högtidliga tillfällen, ledde till köp av mark på ca 7000 m2 i syfte att bygga en riktig Moské där muslimer kan be fem gånger om dagen, samt samlas för att i Allahs namn kunna praktisera Islam & även lära yngre generationer den fredliga religion så som Allah vill att det ska vara.

Frågan om ett Moskébygge har varit en het fråga för media, men trots det har kommunen & de regionala myndigheterna visat välvilja & vi har blivit tilldelat mark i syfte att bygga Moskén.

Under 2008 byggdes det en tillfällig barack för ca 600 personer, som skulle fungera som en böneplats för muslimerna i kommunen. Bygglovet för den tillfälliga byggnaden skulle gått ut 2019, men med möjlighet att förlänga till 2025. Idag är det över 20 tusen muslimer i regionen som på något sätt behöver utföra olika tjänster som; bön, vigsel, rådgivning, begravning. Under fredagsbön & Eid firandet tvingas muslimerna att be ute p.g.a. att platsen inte räcker till.

Med Allahs vilja, tänker Stiftelsen Växjö Muslimer bygga en riktigt Moské i Växjö som ska tjäna 1000 män & 400 kvinnor samtidigt. Moskén kommer att byggas i två våningar & det kommer att kostar mycket pengar, men med Allahs hjälp hoppas vi kunna förverkliga vår dröm & det behov som muslimerna i den delen av Sverige har. Vi har redan börjat samla pengar & ber alla våra bröder & systrar som har möjlighet att hjälpa till att göra en insats i att bygga Guds hus i förhoppning om att Allahs barmhärtighet faller över oss.

Profeten Muhammed- Allahs frid & välsignelse vare med honom: ”För dem som bygger en moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt den”. (Ibn Majah, Bukhari & Muslim).

Det är värt att nämna att den nuvarande Moskén används dagligen fem gånger om dagen. Som information kan sägas att mer än 100 personer ber fajr i Moskén även när det är minus 15 grader kallt. Må Allahs välsignelse vara över dig & din familj. Din insats kan hjälpa oss att sprida sanningen som Islam som en fredlig religion.

Stöd projektet och donera valfritt belopp genom:

Swish nummer: 1236699128

Bankgironummer: 5440-5295

Betalningsmottagare: Stiftelsen Växjö Muslimer


MOSKÉ BYGGPROJEKT – VÄXJÖ MUSLIMER (vaxjomuslimer.se)