Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten utgör ett hot mot hela det svenska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden och något som uppfostrar de själsligt för att stärka sammanhållningen i vårt land.

Bestämmelserna i islams regelverk är utmärkta för brottsbekämpning, förutom det faktum att brott minskas i samhället så är det genom få resurser med minsta förluster och kostnader. Ahmed al-Zaábi, lektor på al-Qusaim universitetet i Saudiarabien och expert i islamiskt rättssystem säger i sin bok ”Islams tillvägagångssätt för att bekämpa kriminalitet”:

Islams tillvägagångssätt för att bekämpa brottslighet är unika metoder som tar hänsyn till människornas natur, behov och medfödda inre värden, och den täcker inte bara upp med världsliga straff som följd för olika brott utan även har svar på brottens konsekvens genom att göra straffet ofrånkomligt under det kommande livet efter döden. Islams rättssystem fokuserar också på den förebyggande aspekten och har lösningar för den behandlande aspekten, allt detta för att eliminera brott. Islam har också som mål att uppfostra människor för att förädla den mänskliga själen för att eliminera orsakerna till brott. Islam föreskriver vad som är bra och förbjuder vad som är fel, och öppnar dörren till omvändelse för att ge hopp om Guds nåd och förlåtelse. Om inget hindrar den brottslige så är Guds rättsliga straff den lämpligaste påföljden.

Islam genomför förebyggande straff vilka naturligtvis kan verka grymma om man betraktar dem ytligt och utan ordentligt övervägande. Men Islam utdömer inte sådana straff om man inte är övertygad om att brottet var oförsvarligt eller att brottslingen handlade utan något slags tvång. Det finns tydliga verser från den ädla Koranen och haditherna som är uppenbarelserna som innehåller regelverket för samhällets rättssystem.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

I [stadgandet om] rättvis vedergällning har ni fått [ett skydd för ert] liv; [lägg märke till detta] ni som har förstånd! – Kanske fruktar ni [och tackar] Gud. [Koranen 2: 179]