Polis och rättsväsende finns till för att upprätthålla lag och ordning i samhället. Men om vi vill straffa de som begår trafiklagbrott såsom fortkörningar och att köra utan säkerhetsbälte – varför inte belöna de som faktiskt följer lagen och sköter sig? Detta är precis vad som har införts i Förenade Arab Emiraten.

Både i Abu Dhabi och Dubai finns en Happiness patrol – en glädjepatrull som med ljus och lykta jagar efter goda exempel på gator och vägar. Istället för den sedvanliga tillsägelsen och dryga böter för förseelser, delar de ut uppmuntrande ord, bonusar och certifikat till de laglydiga trafikanterna.

Polisofficer Al-Rumaithi  hade vid invigningen förklarat för Förenade Arab Emiratens statsminister om utrustningen på fordonen och de smarta systemen som finns installerade på ”Glädjepatrullbilarna”. Han förklarade även  spridningen av glädjekulturen och den positiva andan bland Abu Dhabis trafikanter. Vi hoppas att de utgör ett gott föredöme för andra länder att följa.


Källa: Emirates247.com