Det finns många svenskar som intresserar sig för islam med öppet sinne och hjärta – redo att lära sig allt om denna vackra religion. En del läser översättningar av Koranen eller andra böcker som ger inblick i islam eller besöker en moské för att få svar på sina frågor om islam.

Mycket gott kommer av att ta steget till att bli muslim och alla som gör det menar att det är det absolut bästa beslut de har tagit i sina liv. Det släpper på den tomhet de burit inombords. Avsaknaden av tron på Gud och en livsmening med sin tillvaro. Det är en känsla av tacksamhet till Gud och sinnesro som ofta åtföljs efter övergången. I vissa fall för det vidare Islams ljus till familj och vänner, som på grund av det goda de ser hos personen också tar steget att bli muslim.

Därför är det viktigt att inte bryta banden med sin familj. Det krävs oerhört med tålamod för att föra dialog med och visa respekt gentemot de som är fientligt inställda. Särskilt om de hör till familj eller nära vänner, eftersom de har störst inverkan på ens liv.

Nedanstående intervju presenterar en svensk som har valt bli muslim, där han berättar sin resa till islam. Vi ber Gud att skänka honom stadighet i religionen, att han förblir trygg i sin tro och lever efter islam hela livet ut.