Den senaste tidens händelser i Ghouta kan inte ha lämnat någon muslim oberörd. Bashar al-Assad, understödd av Ryssland och Iran, bombar civila hem, skolor och sjukhus. De oskyldiga människor som är fast i området och lyckas nå ut till omvärlden via exempelvis Twitter vittnar om ett ofattbart inferno. Vi andra står handfallna och frågar oss vad vi kan göra mer än att be för våra syskon. Faktum är att tillståndet i platser som Syrien, Burma och andra länder där muslimer lider visar oss att det nuvarande internationella systemet, baserat på nationalstater och FN:s säkerhetsråd, inte fungerar. Vi måste således fråga oss: Hur gör vi nu? Vad måste förändras för att muslimernas blod återigen ska bli heligt? Det räcker inte med att bli upprörd och arg, vi måste tänka långsiktigt, för att försöka förbättra världen och tillsammans skapa ett system där omvärlden inte ser på medan muslimer dödas.

  • Förbättra din relation till Gud. Han säger:

Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk. [Koranen. 42:30]

Många muslimer beklagar sig över de muslimska makthavarnas handfallenhet och vältrande i lyx. Vi måste fråga oss: hur hade vi själva betett oss ifall vi hade ägt alla dessa rikedomar? Hade vi varit villiga att offra dem för att hjälpa vår ummah? Är vi beredda att offra det vi har här och nu för att hjälpa våra syskon? Alla måste ifrågasätta sig själva, för på Domedagen kommer vi inte att tillfrågas om vad andra har gjort här på jorden, vi kommer att ställas till svars för våra egna handlingar.

  • Rena ditt hjärta från nationalismens falska ideologi. Om inte muslimerna hade varit splittrade i olika nationalstater så hade vi inte varit lika lätta offer för våldet som riktas mot oss.
  • Förbättra din ställning i ditt eget samhälle. Studera, jobba hårt och samarbeta med andra muslimer i Europa så att vår ställning här blir starkare och så att vi kan bli mer inflytelserika. På så vis kan vi påverka vår omvärld och hjälpa våra syskon i den muslimska världen. Hur ska vi kunna göra det om vi lever på bidrag eller nöjer oss med en medioker tillvaro?
  • Sprid kunskap om det som händer. Låt dig aldrig bli likgiltig inför det som händer i vår ummah.
  • Sist men inte minst: misströsta inte. Gör det du kan, och ha förtröstan, Gud är den Rättvise. Glöm aldrig Hans ord:

Om ett hårt slag har drabbat er, har [era fiender avgudadyrkarna] också drabbats av ett hårt slag. Vi låter människorna, de ena efter de andra, uppleva sådana [svarta] dagar för att de troende skall få ge Gud bevis [på sin tro] och för att Han skall utse dem bland er som skall få vittna som martyrer [för sin tro] – Gud är ingalunda de orättfärdigas vän – och för att sätta de troende på prov och låta förnekarna av sanningen gå under.  [Koranen. 3:140-141]