Prisad vare Gud, världarnas Herre, och må Guds frid och välsignelser vara över vår profet Muhammed och hela hans familj och följeslagare.

Det råder ingen tvekan om att en person i denna värld är föremål för prövningar och tester, inklusive de sjukdomar som drabbar en, för alla prövas av Gud, och allt sker i denna värld med Guds tillstånd, den Allsmäktige. För att den sanne troende ska kunna särskiljas – i sin tro – den tålmodige, hycklaren, den svaga troende och den missnöjde.

Människor kommer även särskiljas genom vilken typ av medicinsk behandling de söker sig till, att de begränsar sig till behandlingar med det som Gud, den Allsmäktige har tillåtit, eller om det skulle vara en person som inte bryr sig och behandlar sina besvär med förbjudna sådana, vilka endast gör besvären värre och leder alltid till en korrupt tro.

Vad som krävs av muslimen om han blir drabbad av en sjukdom är att veta att det är en prövning från Gud, ärad vare Honom, så att han inte får panik, blir arg eller missnöjd. Och det som är korrekt är att läsa den heliga Koranen och göra åkallan, och helande är i Guds händer.

Säg: ”Denna [Skrift] ger alla som vill tro vägledning och bot [mot tvivel och okunnighet]; men för dem som inte vill tro har öronen täppts till och den känns som [en dimma] av blindhet [och elände] – [Koranen blir] för dem [bara] ett rop i ett långt avlägset fjärran. [Koranen 41: 44]

MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende, men för syndarnas del [påskyndar det] bara deras marsch mot undergången. [Koranen 17: 82]

Och för andra hjärtsjukdomar, bekymmer, smärtor och tvångstankar, är Koranen det bästa botemedlet. Profeten Muhammed, må Guds frid vara med honom – läste från den och beordrade sin nation att läsa den och lära sig dess betydelse. Det finns också många välkända och berättade autentiska Hadither nedtecknade om olika åkallan och åminnelser som muslimen bör göra för att skydda sig och sin familj.

Det är dock strikt förbjudet för muslimen att använda sig av magi, spådom, myter och falska ”shejker”, vilka är Satans verk och en ond väg. De utnyttjar människor och pressar på pengar med falsk propaganda baserad på otro och polyteism.

Vad gäller ruqyah som innebär att någon läser Koran över en som blivit drabbat av svartmagi eller onda ögat så ska muslimer inte gå till vem som helst – utan enbart vända sig till experter som är pålitliga, om personen inte klarar av att läsa Koranen själv förstås.

Shejk al-islam Ibn Taymiyyah berättade att det har bekräftats från Profeten, må Guds frid vara med honom – att han sade: ”Sjuttio tusen av min nation kommer att gå in i paradiset utan att stå till svars; Det är de som inte söker ruqyah, inte botar sår genom bränning eller gör omen, och de sätter sin lit till sin Herre”. [Rapporterad av Muslim]

Och Shejk Ibn Uthaymeen förklarade betydelsen att de inte söker ruqyah med följande förtydliganden:

1 – Tar sin styrka från sin tillit till Gud.

2 – Avlägsnar stoltheten från sina själars undergivenhet till andra än Gud.

3 – Och på grund av beroendet till andra än Gud.

Muslimen måste därför vara uppmärksam på sådana som är ute efter pengar och försöker lura folk i religionens namn. Detta är en stor fara och en manipulation av ruqyah med stor omfattning. Det har blivit en handel istället för att vara en rättfärdig gärning och för att hjälpa andra, och tyvärr vissa gånger för att söka det värdsliga och kändisskap via dessa lögner och vidskepelser!


Källor:
alfawzan.af.org
islamweb.net