Sedan kolonialmakterna bidrog till det ottomanska kalifatets upplösning för snart hundra år sedan, och efter deras ofta godtyckliga omritningar av kartan och omflyttningar av gränserna i mellanöstern har världen helt klart blivit en sämre plats. Kalifatets fall skapade ett vakuum i den muslimska världen vars världspolitiska konsekvenser vi kan bevittna runt omkring oss. Det kan röra sig om misslyckade sekulära regimer såväl som extremistiska terrorrörelser; den gemensamma nämnaren är att det nästan alltid visar sig vara dysfunktionellt.

I vissa fall har återverkningarna av den västerländska imperialismen slagit tillbaka mot det västerländska samhället självt; det ser vi till exempel genom terrorattackerna som avlöst varandra de senaste åren. Men framförallt är det muslimerna själva som fått lida. Det som kan betraktas som den sista kolonialmakten i den muslimska världen – Israel – är ett typexempel på detta. När civila inte bombas i Gaza, fortsätter man att göra livet outhärdligt för palestinierna genom att ta deras mark, trakassera dem i vardagen, eller på andra sätt försvåra deras existens.

En ny dokumentär som sändes på SVT under söndagen den 21/5 visar hur svårt livet är för vanliga palestinier, och vilka övergrepp de utsätts för av den israeliska ockupationsmakten. I dokumentären får man bland annat följa Khaled, en palestinier vars mark hotas att konfiskeras av regimen. Inte bara han, utan även hans barn blir lidande av detta. Man får även se hur israeliska utgrävningar under al-Aqsamoskén hotar att rasera bygget och utgör ett led i extremistiska israelers planer på att återupprätta det judiska templet i dess plats.

Sedan 1967 har Israel rivit över 46 000 palestinska hem.

20 000 rivningsorder väntar på att verkställas i östra Jerusalem.

Under de senaste tre åren, medan denna film gjordes, revs omkring 250 hus i östra Jerusalem. – Från dokumentärens eftertexter.

För den som vill få lite insyn i hur livet är för våra bröder och systrar i det ockuperade Jerusalem kan det vara väl värt att ta en titt på dokumentären.

Se den här.