Att USA och Kina har de största ekonomierna sett till bruttonationalprodukt (BNP) är allmän kännedom. Men fördelat per invånare är de länderna inte de allra rikaste. Sett till BNP per capita är de rikaste länderna i stället ofta små länder med naturresurser som olja. Högst upp på listan över muslimska länder återfinns några på de första platserna i rankningen enligt Internationella valutafonden (IMF).

Sverige placerar sig på plats nummer 17 på listan. I Sverige har BNP-tillväxten de senaste åren varit stark, bland annat på grund av en expansiv penningpolitik och en hög invandring, men BNP per capita har alltså inte utvecklats i samma takt.

Världens rikaste muslimska länder ligger bland gulfstaterna i mellanöstern, däribland Saudiarabien, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Kuwait, som skapat sin förmögenhet på olja. Dessa länder har haft en snabbt växande ekonomi, vilket till stor del beror på att oljepriserna stigit så mycket på 2000-talet. Förutom olja så exporterar länderna även naturgas till utlandet. De sätter upp mål i dagsläget för att även utveckla fler teknologibaserade företag för att inte göra sig helt beroende av inkomster från fossila bränslen.


Källor:
Varldenshaftigaste.se
Listor.se