Tv 4:s granskande tv-program Kalla Fakta har med dold kamera lyckats fånga vad de påstår är en systematisk könsuppdelning på bussen till den muslimska friskolan al-Azhar i Vällingby. Anklagelserna har dock visat sig vara helt baserade på fördomsfulla antaganden, vilket klargjordes under den presskonferens som hölls dagar efter reportaget .

Ledningen för skolan förklarade då för media att de inte var informerade om att den påstådda uppdelningen förekom. Efter att reportaget sändes konfronterades personalen som ledsagat barnen vid påstigning, varvid de svarat att de ofta brukar separera de stökigare eleverna från de mer skötsamma och att de som fått sitta i bakre delen händelsevis varit mestadels flickor. Man menade att det varit lättare att hålla de stökigare barnen under uppsikt om de placeras längst fram, närmast chauffören. Trots detta väljer Skolverket att skärpa läroplanen med införande av regelbundna kontroller för religiösa friskolor.

Tyvärr speglar detta reportage den generella mediebilden om muslimer.
Detta är ett fall av flera där muslimer fallit offer för falska anklagelser, uthängda och blivit förstahandsmaterial för skvallerpressens dagstidningar. Konsekvenserna av sådana oaktsamma reportage blir allt oftare att muslimer utsätts för förföljelser och trakasserier.

Det misstag skolans ledning gjorde å sin sida var att de inte lät sig intervjuas av Kalla faktas reporter, vilket föranledde ytterligare misstankar. Eftersom de inte fick svar på sina frågor sändes reportaget baserat på denna tolkning. Låt det bli en lärdom för framtiden – om Gud vill.

Källor:
Dagens nyheter
Aftonbladet