Många muslimer har ambitionen att memorera delar av eller till och med hela den ädla Koranen, och för att hålla motivationen uppe finns det nu en app. Med Quran Club app kan det bli lättare genom att man kollektivt, tillsammans med andra muslimer världen över läser Koranen online.

Efter att man har laddat ned appen blir varje användare tilldelad en slumpmässig sida av Koranen att börja med. Eftersom varje användare tilldelas varsin sida så blir det att de läser hela Koranen kollektivt, med tillräckligt många användare.

Profeten Muhammad (frid vare med honom) sade:

Om någon av er reciterar ett ord från Allahs bok belönas han med en god gärning, och en god gärning ger en tiofaldig belöning. Jag säger inte att Alif-Lam-Mim är en bokstav, utan Alif räknas som en bokstav, Lam som en bokstav och mim som en bokstav. [Al-Tirmidhi]

Varje person får alltså ansvaret att läsa sina sida och sedan bocka av det när man har fullbordat sitt ansvar. Det läggs sen till i det stora kollektiva läsandet tillsammans med alla andras. Appen ger förutom närhet till Allahs ord en känsla av samhörighet och enighet med andra muslimer världen över.

Bland Quran Clubs många funktioner finns dessa för att berika läsningen:

  • Appen har översatts till 30 olika språk för att göra den global.
  • Den erbjuder möjligheten att lyssna på 20 olika recitatörer.
  • Det finns både Uthmani och Urdu skrivstilarna av Koranen
  • Möjlighet att scrolla genom hela Koranen utöver de tilldelade sidorna.
  • Display med sida-vid-sida översättning för att underlätta läsandet.
  • Flerspråkig sökfunktion för Koranen
  • Och mycket mer!

Den mest unika funktionen är nog ändå Stats Page. Där kan man se en karta som kartlägger alla lästa sidor i olika länder och städer för att se progressionen i olika delar av världen. Detta ger ytterligare motivation då vissa gillar konkurrens och blir inspirerade av andra.

quran-club-screen

Ni kan ladda ner appen här:

Download The Quran Club app on Android
Download The Quran Club app on Apple iOS


Källa:  Ilmfeed.com