Våra barn är islams framtid. Det är de som är våra arvtagare och de som ska föra Guds ord vidare till kommande generationer. De ska hjälpa oss att föra budskapet vidare, i en värld och en tid som för oss allt närmare Domedagen.

Det är jätteviktigt att muslimska föräldrar spenderar kvalitetstid med sina barn och lär barnen om islam och profetens liv. Därför har en grupp muslimer arbetat med en serie om profeten Muhammeds liv som på ett pedagogiskt sätt förmedlar de händelser som inträffade före och efter hans profetskap. Ni kan titta och prenumerera på serien på Youtube.

Det första avsnittet av serien handlar om profetens födelse. Det som har hänt samma år som han föddes. Nu finns det äntligen en chans att titta med ditt barn på islamiska videos på svenska. Slå även på aviseringar på kanalen för att ta del av deras senaste uppladdningar!