Många muslimska författare skriver böcker av olika slag, historiska romaner, noveller och mycket annat. Detta är ett positivt tecken för oss muslimer.

Nu lanseras 2019 års muslimska böcker via förlaget Bookriot.

Titlar som The Kingdom of Copper, skriven av S. A. Chakraborty eller We Hunt the Flame av Hafsah Faizal tilltalar mina gommar i alla fall.

Genom böcker nyanserar vi bilden av muslimerna

Vill vi förändra synen på muslimerna, måste vi börja nyansera bilden av oss. Det gör vi genom att bidra med många olika perspektiv. Det lättaste sättet att få människor att komma närmare oss är att dela med oss av vårt liv och visa dem att vi är rätt många som lever väldigt olika. Skönlitteratur och facklitteratur skriven av oss kommer öka den empatiska förmågan hos läsare. Den kommer att ge nya bilder och tankar om muslimer. Vi har så mycket att bidra med.

Vi muslimer måste kämpa för att komma upp från ett underläge som vi inte förtjänar. Vi lever inom ett snävt glastak. Nu är det dags att krossa glaset och bryta oss ut ur luppen vi lever under och visa vilka vi egentligen är.

Svenska muslimska författare

Vi behöver fler svenska muslimska författare. Unga, kvinnor, män, lärda, hemmamän och hemmafruar. Allas perspektiv är viktiga och behövs. Nu. Idag.


Källa: 2019 Books by Muslim authors