I samband med spridningen av det numera pandemi-klassade viruset covid-19 eller ”Corona”, har godhjärtade muslimer såväl som icke-muslimer gått hand i hand för att hjälpa de sämre ställda i samhället som inte kan ta sig till butiker och annat utan hjälp av utomstående.

Vi har även i Corona-virusets spår sett företag stötta varandra, såsom Örebro Bostäder (ÖBO), som ger alla företagare som hyr från dem två månaders fri hyra! Väldigt solidariskt och omtänksamt får vi säga! I Ystad kommun har ett företag med fokus på desinfektion – Anylotech beslutat att dela ut 10 000 liter desinfektion per dag gratis till invånarna i Ystad kommun.  Till dagstidningen Sydsvenskan kommenterar VD Stefan Fischlein:

Man kan inte tjäna pengar på folks elände.

I Fisksätra kommun drog läkarstudenten Anas Assenai igång en kampanj i en Facebookgrupp som enbart syftar till att skapa ett nätverk av personer som ska vara till hjälp för behövande och där namnlista finns som man kan anmäla sig på.

Till dagstidningen NOV säger han:

När något händer som innebär en så här stor belastning på samhället, då måste vi alla ta vårt ansvar och göra så gott vi kan och ta hand om våra äldre och sjuka.

Ett annat nytillkommet initiativ i Stockholm arrangerat av en grupp muslimer är ”Covid-19 hjälpen” som är en tjänst som vänder sig till dem i Stockholm som inte har möjlighet att handla livsmedel själva på grund av en riskgruppstillhörighet.

Ett antal nyttor man kan extrahera från sådana initiativ är följande:

  • Spridning av gott, i dystra tider: nyheterna idag fullständigt domineras av denna tråkiga men absolut nödvändiga information om pandemins förödande effekter i samhället; ekonomiskt såväl som hälsomässigt. Detta behöver balanseras ut med goda nyheter om detsamma, som ger ljusglimtar i mörkret och som får människor att dra på smilbanden och blir optimistiska inför medmänskligheten och godheten som trots allt finns i samhället.
  • Dawah (kallelse till islam): När muslimer gör gott och sätter andra medmänniskor framför sig själva, får det människorna att tänka om och omvärdera vad islam och muslimer är.
  • En källa till goda handlingar: Spridningen av viruset är inte bara en påminnelse om vad som är viktigt i detta liv utan även en påminnelse om det nästkommande. Vi som muslimer ska inte bunkra upp med livsmedel och föda för att överleva denna kris utan det är viktigare bunkra upp med goda handlingar för att överleva och segra på Domedagen. Vi vill komma till Allah med goda gärningar, uppriktigt för Hans sak och som blir orsak till frälsning och skonande från straff i nästa liv. Allah den Högste säger:

     Läs alltså vad ni med lätthet kan läsa och förrätta bönen och hjälp de behövande och ge Gud ett lån av goda gärningar – varje god handling som ni sänder framför er [till Domen] skall ni återfinna hos Gud, förskönad och [följd av] en rikare belöning. Och be om Guds förlåtelse för era synder – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig! [Koranen: 73:20]

  • Goda handlingar suddar ut dåliga: När vi gör goda handlingar som muslimer är det också viktigt att ta i beaktande att inte enbart belöning väntar den som gör gott, utan Allah utplånar även därmed dåliga handlingar. Allah säger:

    Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]![Koranen: 11:114]

  • Skapar solidaritet: När muslimer sträcker ut sin hjälpsamma hand till medmänniskor oavsett bakgrund eller religion, så skapar det en trygghet och solidaritet människor emellan. En riktig känga mot rasism, nationalism och narcissism!

Vi hoppas att fler människor ställer upp och hjälper den näste i dessa tider av prövning och att det blir en lärdom för oss alla att visa vår medmänsklighet.

Vidare ber vi Allah att låta denna pandemi vara en lärdom och reflektion över människans tillstånd och livets sanna mening!


Källor:
Sydsvenskan.se
obo.se
NVP.SE