Det finns massor av appar som hjälper dig som muslim öka din kunskap, läsa den ädla Koranen eller få reda på bönetiderna – här är de bästa vi har hittat:

Muslimappen (Svenska)

Denna app är mycket enkel och användbar på många sätt förutom autentiskt islamiskt material på olika nivåer får man även notiser i form av påminnelser.

Den visar bönetider och även andra funktioner som muslimen är i behov av i sin vardag.

Länk: www.muslimappen.se


Den ädla Koranen (Svenska)


Appen visar utvalda verser från ett pågående projekt som bedrivs av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse. Projektet arbetar med översättning av den ädla Koranens innebörd till svenska.

I appen finns möjlighet att läsa suror och verser som ännu inte publicerats i bokform.

Länk: www.denadlakoranen.se


Hisnul Muslim (Svenska)
Hisnul Muslim
Bland de bästa formerna av dyrkan man kan göra är åkallelser (duaa) och åminnelser (dhikr). Det är viktigt att det man säger är korrekt och att man förstår innebörden av det man säger. På Hisn ul-Muslim appen kan ni läsa åkallelser och åminnelser på arabiska med arabiska eller latinska bokstäver och översättning på svenska. Ni kan även lyssna på uttalet med ljudinspelningar, så ni uttalar det rätt.
Ni kan ladda ned appen på Android genom länken:

www.islam.nu/hisnul-muslim


IQuran (Arabiska & engelska)


Denna app är perfekt för att enkelt och snabbt få tillgång till Koranen med läsregler och recitationer.

I appen finns översättningar av verserna till många olika språk, även teckensnitt och bakgrund kan anpassas. Ljudkontroll är också tillgänglig för att spela upp verserna och enkelt memorera dem.


Ramadan Legacy (Engelska)

Appen är en online dagbok för att hjälpa dig planera under den heliga månaden ramadan. Den hjälper dig att hålla dig organiserad och definiera dina personliga mål.

Du kan också dela bilder och reflektioner i sociala medier via appen.

Länk: www.ramadanlegacy.com


Athan Pro (Engelska)

Den här appen beräknar exakta bönetider med böneutrop om man så önskar. Den använder din geografiska plats så att du alltid får exakt rätt tidpunkt för bönen.

Den innehåller även andra funktioner så som islamisk kalender, visning av Qibblah riktning m.m.


Källa: kjvids.co.uk/