I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittan tros ursprungligen ha spridits till en människa via djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. Utbrottet som fortfarande pågår klassades  den 11 mars av WHO (Världshälso organisationen) som en pandemi.

Vi på muslimer.se rekommenderar alla att hålla sig kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av coronaviruset eller COVID-19 genom att följa myndigheternas rapporteringar – allt för att garantera våra egna och allmänhetens säkerhet. På myndiheternas hemsida Krisinformation.se kan ni få den senaste informationen om läget.

Det vi ser av ironi och skämt om Coronaviruset från vissa är tecken på bristande medvetenhet, kunskapsbrist och hårda hjärtan. Istället för att omvända till Allah och framkalla allvarlighet i saken, sprida medvetenhet – börjar dra skämt och strunta i varningarna. Sådant har Allah varnat för i den ädla Koranen.

VI HAR aldrig sänt en profet till ett land utan att sätta dess folk på prov genom olyckor och elände, för att få dem att ödmjuka sig [och ångra sina synder]. (Koranen 7:94)

Riskbedömning i moskéförsamlingar
Regeringen har infört ett temporärt beslut att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Och detta påverkar moskéns verksamheter, evenemang och sammankomster och därför rekommenderas riskbedömning före genomförande för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag.

De lärdas ställning i frågan
Vid ett extraordinärt möte, i den saudiska huvudstaden, Riyadh, utfärdade de stora muslimska lärda utlåtande om församlingsbön och samlingar vid fredagsbönen och risk för spridning. Det är således i enlighet med islamisk lag att avstå från dessa samlingar tills dess att denna prövning passerat. Profeten   sade:

Ingen skada, ingen skadegörelse. [Ibn Mâdjah (2341), Ahmad (5/327) och al-Hâkim (2345) som autentiserade den och adh-Dhahabî styrkte det.]

Som avslutning vill vi på muslimer.se påminna om vikten att vara källkritiska och att inte sprida rykten. Och att vi alla tänker på hur vi kan minska risken för felaktig informationsspridning. Alla är ansvariga för att minska smittspridning, skydda utsatta grupper och i största mån avlasta sjukvården.

För mer information om coronaviruset se folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.


Källor:
Folkhalsomyndigheten.se
Krisinformation.se
Darulhadith.com