Institut för Fredsforskning i Oslo har intervjuat ett antal personer i Sverige för ett forskningsprojekt om islamisk ekonomi. Islamiska banker växer över hela världen, men det finns inget erbjudande i Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Hade tillgången till räntefria lån i de nordiska länderna gjort det enklare för vissa muslimer att köpa ett hus eller starta egen verksamhet? Detta är vad Institut för Fredsforskning i Oslo vill ta reda på.

De har varit i kontakt med muslimer i Sverige som inte tar banklån av religiösa skäl. Syftet har också varit att genomföra intervjuer om muslimers förhållande till islamisk ekonomi och finans. De sökte främst efter personer att intervjua som har ett permanent jobb med universitetsbakgrund eller personer som har startat eget företag utan att använda banklån.

Inom Islam finns nämligen regler kring lån med ränta. En troende muslim begår en synd om han/hon skulle låna pengar med ränta, då ränta har förbjudits av Gud. Detta har Gud befallt i den ädla Koranen.

Det har varit mycket positiv respons på studien och de som blev intervjuade hade många bra svar och tankar på frågeställningarna, säger Edin Kozaric, forskningsassistent.

Gruppi

Safin Hassan, Edin Kozaric och Jan Gundersen.

Läs mer om projektet på Prio.org

Projektet leds av Torkel Brekke, som har arbetat utförligt för att kartlägga behovet av islamiska banker i Norge: Civita.no