Forskning har visat att det finns flera fördelar med periodisk fasta än bara viktnedgång. Bland annat kan man se fram emot ökad livslängd, bättre hjärnhälsa och minskad risk för flertalet allvarliga sjukdomar.

Fastans fördelar för hjärtat
Hjärta och blodcirkulationssystemet är delar av kroppens viktigaste element som mår bra av fastan. Där minskar belastningen på hjärtat av det faktum att 10% av blodet går till matsmältningssystemet och med den vilade under fastandet blir det mindre belastning på hjärtat och blodcirkulationssystemet. Fastan fungerar som en renare för blodkärl och vener särskilt de små och som är benägna att bli trånga av fett. En annan signifikant positiv effekt är att fastan bidrar till att rätt justera hjärtfrekvensen.

Fastande stärker immunförsvaret
Medicinsk forskning har visat att fasta stärker immunsystemet och förbättrar funktionella indikator på lymfatiska celler, som är alltmer ansvariga för kvaliteten av förhållandet av immunceller och vissa typer av antikroppar. En grupp forskare menar att fastans resultat är lovande för patienter som lider av lågt eller svagt immunförsvar, inklusive cancerpatienter som tar doser av kemoterapi för att behandla cancer, som i sin tur försvagar immuniteten, och med fasta förbättras immunsystemet för dessa patienter.

Fasta förnyar celler
Den genomsnittliga åldern för blodkroppar på 120 dagar, och medelåldern på vävnadsceller ungefär sex månader och vissa vävnader återbildar nya celler. Studier visar att fastan hjälper effektivt vid återbildningen av skadade eller döda celler.

Bromsar åldrandet
Fasta och hälsosam föda är jättebra för att aktivera hjärnan, särskilt hos äldre, enligt undersökningar som utförts på hälsotillståndet hos äldre. En känd vetenskaplig studie tyder på att fasta i flera dagar aktiverar gener som är ansvariga för utsöndringen av hormoner som hjälper celler i ansiktet för att minska åldrandet och öka kroppens livskraft och aktivitet. Resultaten av studien bekräftade att ackumuleringen av giftiga ämnen som härrör från metabolismen och matsmältningen minskas och det förbättrar hälsosituationen och stoppar åldrandet. Det stärker cellerna för att leva längre och bidrar till försenad åldrande.

Bli av med gifter
De skadliga ämnena och gifterna samlas inne i våra kroppar under hela året på grund av intag av konserverad mat innehållande tillsatser eller till och med rester av läkemedel utöver de toxiner som vi andas in i luften från utsläpp av bilar och fabriker. Kroppen behöver en komplett rengöringsstation för alla kroppsdelar, vare sig det är matsmältningssystemet, blodcirkulationen, njuren, luftvägar eller cellerna. Såsom bilen behöver regelbundet underhåll och rengöring behöver våra kroppar regelbunden renhållning.


Källa: Alriyadh.com