I de stora världsreligionerna som islam, judendom och kristendom betraktas otukt och otrohet som en synd mot gudomliga lagar, skamlöshet och en omoralisk väg. Allah säger i den heliga Koranen i Surat Al-Isra’ (17)  vers: 32

Håll er borta från alla frestelser till otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg.

Anledningen till att denna vers uppenbarades var att en ung man kom till Profeten(Guds frid vare över honom) och han ville ha tillåtelse till att begå otukt.

Profeten(Guds frid vare över honom) sade till honom, ”Kom till mig och sätt dig här”. Profeten(Guds frid vare över honom) frågade honom:

-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din mamma?

Han svarade: -Nej.

Profeten(Guds frid vare över honom) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras mammor. 

Profeten(Guds frid vare över honom) frågade honom: 

-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din dotter?

Han svarade: -Nej.

Profeten(Guds frid vare över honom) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras döttrar.

Profeten(Guds frid vare över honom) frågade honom: 

-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din syster?

Han svarade: -Nej

Profeten(Guds frid vare över honom) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras systrar.

Profeten(Guds frid vare över honom) frågade honom: 

-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din moster eller faster?

Han svarade: -Nej

Profeten(Guds frid vare över honom) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras mostrar eller fastrar.

Profeten(Guds frid vare över honom) lade sina händer på hans bröst och bad, gjorde du’a att Allah (Subhanahu wata’ala) skulle förlåta honom och göra hans hjärta rent och skydda honom från alla dåliga gärningar. Efter detta sökte mannen inte de dåliga gärningar som han sökt tidigare.

Profeten(Guds frid vare över honom) hade kunnat svara mannen med ett enkelt svar men han valde att ge honom en lektion i islamisk moral.

Profeten(Guds frid vare över honom) säger i en hadith:

Om en kvinna har bett 5 böner varje dag, och fastat ramadan, och skyddat sig mot otukt och lytt sin man, kan hon gå in i paradiset genom vilken av dess 8 portar som hon vill.

Både ovanstående hadither är autentiska enligt Imam al-Albani.

Ibn Abbās (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ) sade:
”Gift er, för om Allahs tjänare begår otukt tar Allah bort ljuset av imaan från honom, och  kanske återlämnar eller inte återlämnar det till honom (Imaan).” {Al-Tabaqaat Al-Kubraa, av Ibn Sa’d, 5/287}

När det kommer till frestelser och skamliga handlingar som otukt så ska man tänka på profeten Josefs situation, (frid vare över honom) som föredrog livet i fängelset än att begå en så stor synd. Det kan vi läsa i surat Josef i den ädla Koranen:

[Då] sade hon: ”Här ser ni nu den för vars skull ni har förtalat mig. Ja, jag försökte förföra honom, men han motstod frestelsen. Men om han nu inte gör vad jag befaller honom skall han minsann kastas i fängelse och han skall få dela de föraktades och förödmjukades lott!”. 
[Josef] bad: ”Herre! Hellre går jag i fängelse än jag gör det som dessa [kvinnor] vill locka mig att göra; men om Du inte befriar mig ur deras snaror kan det hända att jag ger efter för dem och blir en av dem som inte vet [vad rätt och orätt är].” (Koranen 12:32-33)

Enligt islam är det viktigt med att skydda människors heder, förnuftet, egendomar och människors liv som har rätt att skyddas. Människors heder generellt men särskild kvinnor och barns heder framförallt mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Stater ska vidta åtgärder för att skydda kvinnor, barn och utsatta människor. Likaså ska föräldrar och vuxna ta ansvar för sina familjer mot alla former av övergrepp oavsett vem det kommer ifrån.

Må Allah skydda oss från skamliga handlingar, amiin!