Människans personlighet formas till stor del av föräldrarna, främst under uppväxten, och därför är det viktigt att man som förälder ständigt påminner sig själv om vikten av att inplantera islam hos barnen redan när de är små. När de kommer upp till en viss ålder börjar de också spontant att ta efter de vuxnas beteende. Som föräldrar måste vi muslimer vara goda förebilder för våra barn.

Barnen är föräldrarnas spegelbild; slarvar man med sin religion kommer barnen förmodligen att göra detsamma. Och då barn är mycket mottagliga och helt naturligt följer sina föräldrar, sätter det djupa spår även för framtiden. Hur ofta minns man inte själv tillbaka till vad ”mamma och pappa” gjorde i olika sammanhang?

TROENDE! Skydda er och er familj mot den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Allah, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.

[Koranen 66: 6]

Att föräldrarna samarbetar är ett villkor. Ibland färgas man av personliga åsikter, men då det gäller det fundamentala i islam finns det inte plats för åsiktsskillnader. De klara riktlinjerna är något föräldrarna måste vara eniga om att följa. En del i denna plan måste vara att fostra barnen till att bli rättframma och ärliga. Att visa mod, att inte ljuga, att vara generösa och hjälpsamma.

Det bästa sättet att lära dem hur de ska vara det, är naturligtvis genom att praktisera dessa egenskaper själv. Att lyssna och vara lyhörd är minst lika viktigt för föräldrarna som det är för barnen! Man kan skämma bort de med materiella saker, men aldrig någonsin med tålamod och kärlek. Var generös med uppmuntran och beröm. Det brukar ge större effekt än att straffa dem så snart de gör ett misstag. De ska få den hjälp de behöver för att växa, inte att tryckas ner för att bli mindre.

Barn behöver klara gränser. De måste också lära sig att ta ansvar och ta följderna om de överträtt sina gränser. Det här är något man behöver markera speciellt då de kommer i tonåren. Men för att göra livet lättare för dem, krävs att man ger dem islam med klara riktlinjer, redan med modersmjölken. Det ska inte komma som någon överraskning när de är i tonårsåldern.

Våra barn är islams framtid. Det är de som är våra arvtagare och de som ska föra Guds ord vidare till kommande generationer. De ska hjälpa oss att föra budskapet vidare, i en värld och en tid som för oss allt närmare Domedagen.

Med början i hemmet kan vi verka för barnens bästa och samhället i stort. Men även om man lever i ett gott äktenskap, händer det naturligtvis att man grälar ibland. Det är då viktigt att man gör det på ett sätt som inte påverkar barnen. Påbörja inga känsliga diskussioner i barnens närhet. De förstår mer än man kan tro och det är mycket viktigt att stå som en enad front inför dem. Man ska aldrig visa att man tycker olika om deras uppfostran eller är oeniga i andra viktiga ämnen. Är problemen av sådan karaktär att man inte kan lösa dem tillsammans, kan det vara en mycket bra idé att gå till någon lärd för samråd och hjälp. För islam ger lösningar och svar på  människans alla problem!


Källa: alfawzan.af.org.sa/