Även om det saknas statistik över hur många som konverterar fram och tillbaka över religionsgränserna på Island är trenden tydlig, islam attraherar allt fler människor i de nordiska länderna. Medier har tidigare rapporterat om att fler kristna och ateister väljer bli muslimer. Detta är varken okänd eller främmande, utan även vanligt i andra länder i Skandinavien.

Det bor omkring 27 miljoner människor i Norden.

Land Invånare
 Sverige 10 230 185
 Danmark  5 560 628
 Finland 5 470 820
 Norge 5 051 275
 Island 318 452
 Grönland 56 452
 Färöarna 48 565
 Åland 28 007

En del ungdomar i de nordiska länderna har muslimska kompisar och velat leva på samma sätt som de. Andra söker kunskap på egen hand och läser på nätet för att lära sig mer innan de tar det välsignade beslutet och blir muslimer. De känner igen sig i enkla och rationella regler så som att tro på en Gud och tro på alla Guds profeter, renlighet och bön, inte ta droger eller dricka alkohol, ta hand om sin familj, visa respekt för sina föräldrar och medmänniskor.

Nedan kan ni se intervjuer med nya muslimer som har blivit vägledda, de uppvisar gott uppförande och god moral. De har en special entusiasm, energi och passion för sin tro och religion. Deras kärlek till Gud, profeterna och Koranen är så stor att de anstränger sig för att sprida ljuset av islam till andra i det egna samhället.