Den islamiska expansionen utgör inledningen på den muslimska guldåldern. Den kallas också muslimska expansionen. Den muslimska guldåldern är den kulturella och vetenskapliga dominans som följde de militära erövringarna och som brukar anges vara från 700-talet till mitten på 1200-talet.

Under det första århundradet efter profeten Muhammeds död expanderade riket snabbt under de fyra första kaliferna, och sen umayyaderna. Riket växte långt utanför arabiska halvön västerut över Nordafrika och långt upp på Iberiska halvön och österut ända till Indiska halvön över Mellanöstern och Centralasien. Abbasiderna övertog makten från umayyaderna år 750 och expansionen avbröts i öst och väst, även om enklaver uppstod under kortare tid till exempel i södra Frankrike kring fortet Fraxinet och i södra Italien och på Sicilien på 800-talet. Expansionen fortsatte delvis söderut över Sudan och Östafrika även efter 750-talet.

Det är också välkänt att muslimer regerade över Spanien i över 800 år. Under denna tid, och fram tills muslimerna tvingades därifrån, levde icke-muslimerna där ifred med blomstrande affärsverksamhet och helt utan förföljelser. Värt att nämna är att både de kristna och de judiska minoriteterna har överlevt i de muslimska länderna i Mellanöstern under århundraden. Länder såsom Egypten, Marocko, Palestina, Libanon, Syrien, Irak, Iran och Jordanien har alla kristna och judiska folkgrupper. Om nu islam lärde ut att alla människor som inte accepterar islam ska mördas, hur kommer det då sig att alla dessa icke-muslimer överlevt så länge i detta centrum av de islamska rikena?

Om man reflekterar lite över de relativt små grupper av muslimer som spred islam från Spanien och Marocko i Väst, till Indien och Kina i Öst, kommer man ganska snart att inse att de var alldeles för få för att kunna påtvinga människorna islam mot deras vilja. Tilläggsvis så hade de stora rikena och civilisationerna som muslimerna upprätthöll stor uthållighet – dess invånare var stolta över att vara en del av det.

Det är också intressant att historiskt gå tillbaka till Mongolernas invasion och övertagande av stora delar av det muslimska riket. Istället för att förstöra religionen, antog de den själv! Detta är en unik händelse i historien, erövrarna antog de erövrades religion! Eftersom det var Mongolerna som segrade kunde de knappast ha blivit påtvingade religionen! Fråga någon av de över EN MILJARD muslimer som lever idag, om de har blivit påtvingade religionen! Världens idag största Muslimska land är Indonesien, kom islam dit med våld? Var fanns svärdet där? Hur kan någon bli påtvingad att stå fast vid en religion i fredstider och där människor är fria att välja sin egen tro?