Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppgift att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott, rapporterar Aftonbladet.

Vi behöver öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi vet mer om vad vi behöver sätta in för åtgärder för att bekämpa hatbrotten framöver. Muslimer vittnar om ett hårdare samhällsklimat de senaste åren, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Enligt statistik från Brå har 21 procent av anmälda islamofobiska hatbrott skett på allmän plats, följt av internet med 18 procent. Lindhagen kallar det ”oerhört allvarligt” att så många av brotten sker offentligt.

Det är oerhört viktigt att människor ska kunna vistas i och känna sig trygga i det offentliga rummet. Därför behöver vi mer kunskap om islamofobiska hatbrott.

Senast den 31 mars 2021 ska Brå redovisa uppdraget.

Om Brottsförebyggande rådet

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.


Källor:
Brottsförebyggande rådet
Aftonbladet.se