Att ljuga är en av tungans synder och innebär att yttra falsk information medan man vet att det man säger inte är sanning. Det är förbjudet att ljuga oavsett om man gör det på allvar eller på skoj. Profeten  sade:

Sannfärdighet leder till gudsfruktan och gudsfruktan leder till Paradiset. Den muslim som är noggrann med att vara sanningsfärdig kommer att skrivas ner som en sanningsfärdig person hos Allah. Ljug aldrig, för att ljuga leder till avskyvärda synder och dessa leder i sin tur till Helveteselden. Den som fortsätter att ljuga och håller sig till det är nedskriven som en lögnare hos Allah. [Återberättat av Ibn Majah]

Så det är viktigt att träna sin tunga att tala sanning och att undvika lögner. Att ljuga är en ful vana som tyvärr en del människor har. En som är känd för att ljuga har svårare att bli betrodd. I sin ärade hadith uppmanade Profeten  oss att hålla oss till sanning och varnade oss mot lögner.

Och såsom vi förstår från Profeten så är inte lögner tillåtna oavsett om man menar på allvar eller om man skojar. Ett arabiskt ordspråk säger Lögnens rep är kort, eftersom hur länge människan än ljuger så kommer de andra förr eller senare att känna till lögnerna och då hjälper inte ånger så mycket. Problemet är inte i själva lögnen, problemet är att du inte kommer kunna lita på den personen längre hur mycket sanning den än talar.

Allah, den Allsmäktige säger:

Troende! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och håll samman med dem som älskar sanningen! [Koranen 9:119]

Håll er på avstånd från den smutsiga [synden att dyrka] falska gudar och avhåll er från lögnaktigt tal. [Koranen 22: 30]

Tro på vad Jag [nu] har uppenbarat med bekräftelse av de [uppenbarelser] som ni [tidigare] fick ta emot och gå inte i spetsen för dem som förnekar sanningen. Sälj inte Mina budskap för en ynklig slant. Och frukta Mig! Klä inte ut det sanna med lögn och göm inte undan sanningen mot bättre vetande. [Koranen 2: 41-42]

Att ljuga är en dålig egenskap i alla religioner och traditioner men detta fenomen har vuxit så pass att det kommer upp i reklam, mellan exempelvis barn och vuxna. I religionen islam definieras lögner som en dålig handling och en stor synd även om det är på skoj, för att ärlighet är bäst. Människor som ljuger har även ofta brist på självförtroende. Enligt ett danskt ordspråk; är det bättre att sota för sanningen än att lyckas i lögner!

Det är jätteviktigt att föräldrarna kollar upp om barnen ljuger så denna egenskap inte växer med dem. När någon person vill sluta ljuga ska de komma göra det i syfte att komma närmare Gud, lova sig själv att sluta, prata sakta och väga vartenda ord som kommer ut tills sanningen blir en vana. I varje samhälle finns alltid gott och ont i olika grader.

I svenska samhället råder det till stor del öppenhet och vi muslimer är tacksamma för ärligheten som vi möter dagligen, det har gjort att vi kunnat utvecklas mer och bli bättre muslimer.

Må Allah beskydda oss från att låta oss hamna oärliga situationer och må Allah ge oss styrkan att stå emot oärliga vanor, amin!