En grupp muslimer i Sydney har tagit på sig ansvaret att hjälpa de utsatta genom att distribuera mat till nödställda människor.

Detta projekt startades år 2015 efter att likasinnade muslimska bröder satt på en restaurang och bestämde sig för att göra något annorlunda. Dessa muslimer som kallar sig ”Brothers in Need”, ville visa att islam handlar om att ge tillbaka till samhället och hjälpa de behövande. Initiativet har sedan 2015 växt och nu är de aktiva i två stater i Australien, Queensland och New South Wales. De är som sagt ute och gör det här fantastiska jobbet 6 dagar i veckan och matar i snitt över 300 personer per vecka.

Det här är ett volontärprojekt och över 40 personer ger upp sin fritid för att vara med och bidra. Deras kväll börjar med ett islamiskt påminnelsetal. En av bröderna säger:

”Se till att ni alltid ler och om ni sitter vid ett bord, var då inte blyga att fråga ”hej hur är det, hur går din kväll?”. Fråga de hur deras dag går, ha en konversation med dem. Visa de att islam står för fred och visa varför vi egentligen är här!

Alhamdulilah (Lov och pris tillkommer Gud), vi lever i ett land där det inte är svårt att skaffa pengar, det är faktiskt ganska enkelt att tjäna pengar här. Vad gör vi med våra pengar? Hur spenderar vi dem? Var är din tid och vad gör du med din tid för Allah (Gud)? Det är 168 timmar på en vecka, hur många av de ger du till Allah? Vad gör du med din tid?”

Volontärerna och olika sponsorer och företag i samhället stöttar projektet. Lokala restauranger bidrar regelbundet med gratismat till detta projekt som sedan går till de fattiga och behövande.

Mycket inspirerande och förhoppningsvis motiverande att se projekt som detta. Kanske kan du som läsare också samla ihop ett gäng och göra något liknande i din egen hemstad?

Nedan kan ni se ett videoklipp på det här projektet med ytterligare information.


Källa: Ilmfeed.com