Sedan SAS införde en klädpolicy med förbud mot religiösa symboler, har allt fler företag i Sverige börjat införa samma regel. Detta utifrån EU:s direktiv om att företag själva ska få bestämma om klädpolicy ska inkludera förbud mot religiösa symboler, detta utan att riskera åtal för diskriminering.

Den senaste nyheten rör Securitas som just detta valår bestämt sig för att införa sjalförbud för deras anställda, trots att förbudet bara gäller en till två personer av alla deras anställda. Ser man bara några år tillbaka i tiden noterar man däremot en större tolerans hos svenska företag vad gäller att låta personal såsom sikher eller muslimer bära religiösa symboler. I en artikel i nättidningen arbetet.se från februari 2012 finns en optimism och en tolerans samt en stolthet över att Sverige minsann är ett öppet och fritt samhälle. Ett samhälle som förespråkar religionsfrihet som en demokratisk grundläggande rättighet bland hederliga företag. I artikeln nämns flera företag som infört en klädkod som även inkluderar tillvalet att bära slöja. Bland dessa återfinns ICA, hotellkedjan Scandic och Securitas.

Sedan flyktingkrisen 2015 som föranleddes av kriget i Syrien har tonen mot flyktingar och i det här fallet muslimer skärpts. Detta har i sin tur gett en grund för företag, politiker och myndigheter att omvärdera sina demokratiska värderingar och det tycks som att de nu verkligen vågar visa vad de tycker om muslimer och andra religiösa praktiserande. EU har inte infört en lag som säger att slöjan ska förbjudas utan istället beslutat att det är upp till företagen själva att avgöra vad som ska gälla. Genom att ta ställning mot slöjan har man även tagit ställning emot en hel religiös folkgrupp. Det är tveksamt hur många religiösa skulle vilja arbeta för företag som inte respekterar människors fria val att utöva sin religion vare sig på arbetet eller privat.

Företagare i Sverige har inte bara ett rykte och en ekonomi som står på spel när ett sådant beslut fattas, utan det handlar även om ett samhällsansvar och respekt för människors lika värde oavsett religion, ras eller bakgrund. De företag som tvärtom bejakar religiös frihet och inkluderande bör synas och framför allt vara mer öppna med detta i sina jobbannonser och företagssidor.

Det statligt ägda flygplatsbolaget Swediavias presstalesperson Tove Möller säger bland annat:

 Vi tillåter huvudbonad kopplad till religiös övertygelse, det är en icke-fråga för oss. Sen ska inte symbolen täcka ansiktet, men i övrigt får man som kvinna ha slöja. Vi anställer personer som har olika trosbekännelser, så enkelt är det.

El-Giganten har likaså en policy som främjar medarbetarnas rättighet att vara sig själva:

Nej vi har ingen policy, alltså är det okej med religiösa symboler och det inkluderar allt, i stort sett. Vi tycker att det är viktigt att medarbetare har rätt att vara den de är.

Det är viktigt att vi som muslimer inte låter de fåtal företag som bestämt sig för att förbjuda religiösa symboler, överskugga de tusentals företag och organisationer som inte gör det. Men för de systrar som får förfrågan om att ta av sig slöjan mot deras vilja är rådet att säga som Shatila Salami, som var den första i militärtjänst att bära slöja i hela Europa:

Om ni inte accepterar mig som jag är så vill jag inte ha med er att göra.


Källor:
Nyheter24
Arbetet.se
Svt.se
KIT.se